Jak zrušit či změnit sídlo firmy, OSVČ nebo trvalý pobyt

Jak zrušit či změnit sídlo firmy, OSVČ nebo trvalý pobyt

Vaše podnikání roste a tak chcete logicky změnit i své sídlo. Přesunout se do většího města. Anebo se naopak jako majitel nemovitosti chcete firem ve svých prostorách zbavit, protože neplní podmínky, na kterých jste se dohodli. Jak v takových případech postupovat?

Změna nebo zrušení sídla firmy a OSVČ (z pohledu podnikatele)

Bez sídla není společnost a naopak. A může nastat řada okolností, které vás donutí k jeho změně — poskytovatel virtuálního sídla ruší byznys, vaše podnikání roste a tak chcete sídlo přesunout do reprezentativnější lokality nebo se např. sami stěhujete a protože máte firmu zapsanou na adrese stávajícího bydliště, musíte ji změnit.

Počítejte s tím, že pokud při změně sídla firmy dochází ke změně zakladatelského dokumentu (třeba při přesunu do jiného města), je nezbytné, aby ji schválila valná hromada (v opačném případě stačí souhlas statutárního orgánu společnosti). Jakmile o změně rozhodnete, musíte podat návrh na zapsání nových údajů do obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu (pokud se zakladatelská smlouva firmy nemění), nebo u notáře (pokud se mění zakladatelská smlouva). S tím už se můžete obrátit na profesionály, kteří celý proces vyřídí za vás.

U živnostníků je postup jednodušší, protože jako OSVČ zakladatelský dokument nemáte a proto vám stačí jen návštěva živnostenského úřadu. Platí to pro změnu sídla i jeho zrušení (a tedy ukončení podnikání). V obou případech musíte na úřadě vyplnit změnový list.

 

Jako firma i OSVČ pak do 15 dnů od změny sídla musíte změnu ohlásit také na finančním úřadě. A OSVČ (nebo firmu se zaměstnanci) čeká do 8 dnů ještě návštěva sociální a zdravotní pojišťovny.

 

Když své podnikání ukončuje firma (např. dobrovolnou likvidací), zanikne s jejím výmazem z obchodního rejstříku také zapsané sídlo. Pokud to stanovuje společenská smlouva, musí rozhodnutí učinit valná hromada, jinak je to na samotných společnících. U obou verzí musí mít takové rozhodnutí o ukončení činnosti formu notářského zápisu a jako součást je nutné uvést datum, ke kterému se společnost ruší, a také kdo bude likvidátorem (např. někdo ze společníků).

Povinností likvidátora je mj. zajistit soupis majetku a vyhotovit účetní závěrky. Po vyrovnání závazků podává likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku a jakmile je změna uvedena, firma oficiálně zaniká.

Zrušení sídla firmy nebo OSVČ (z pohledu majitele nemovitosti)

A co když stojíte na opačné straně, tzn. že sami nemovitost vlastníte a chcete zrušit sídlo nechtěné firmy, či živnostníka? Pokud máte sepsanou klasickou nájemní nebo podnájemní smlouvu, nejjednodušší postup je řídit se stanovenými podmínkami a na jejich základě smlouvu vypovědět. V případě, že šlo o ústní dohodu, informujte majitele (nejlépe písemně, formou doporučeného dopisu) o tom, že s dalším užíváním svých prostor pro potřeby sídla jeho firmy nesouhlasíte a požádejte ho, aby do stanoveného data podal návrh na změnu do obchodního rejstříku.

Podobná situace často nastává např. u rodinného podnikání, kdy se rozejdou manželé, ale ten, který se ze společné domácnosti odstěhoval, má v místě původního bydliště stále přihlášené sídlo své firmy.

Pokud majitel na výzvu o změnu sídla nereaguje, můžete podat podnět na prošetření k příslušnému rejstříkovému soudu nebo, u OSVČ, na živnostenský úřad. Takové oznámení je možné podat i přes datovou schránku. Na žádost úřadu totiž musí podnikatel dle zákona doložit vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde má zapsané sídlo podnikání. A to od vás v tomto případě už mít nebude. Pokud se ani tak k žádné akci nehrne, může to vést až ke zrušení firmy s likvidací (u OSVČ ke zrušení živnosti), kdy následně dojde k jejímu výmazu z obchodního rejstříku (případně výmazu OSVČ z živnostenského rejstříku) a tím zanikne i sídlo samotné.

Změna trvalého bydliště (občan)

Každý občan České republiky musí mít ze zákona v občanském průkazu uvedený údaj o svém bydlišti. A když chce tuto adresu změnit, musí nejdříve navštívit obecní úřad v místě nového trvalého pobytu nebo úřad městské části či obvodu. Tam musíte doložit nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí, pokud se stěhujete např. do vlastního domu. Provedení změny v registru obvykle trvá jen pár dnů a správní poplatek činí 50 Kč. Z původního místa pobytu se odhlašovat nemusíte.

Po ohlášení změny bydliště vám zároveň začíná běžet 15denní lhůta, ve které si musíte zažádat o nový občanský průkaz (ten starý vám úředník znehodnotí a vydá dočasný doklad). Změnu byste měli následně ohlásit i své zdravotní pojišťovně a případně dalším institucím (pojišťovny, banky, registr vozidel, ošetřující lékař, zaměstnavatel atp.).

Zrušení trvalého bydliště (majitel nemovitosti)

Podobně jako u rušení sídla firmy řeší zrušení trvalého bydliště ve své nemovitosti často lidé v situaci, kdy se jeden z partnerů odstěhuje ze společné domácnosti. To, že občas dorazí jeho nebo její pošta možná rozvíří emoce, problém ale může nastat ve chvíli, kdy vám na dveře nečekaně zaklepe exekutor. Takovým situacím je rozhodně dobré předejít.

Zrušení trvalého bydliště třetí osobě probíhá v rámci zákona o evidenci obyvatel. Písemnou žádost o jeho zrušení můžete jako majitel nemovitosti podat na příslušný obecní úřad, kde po vás budou vyžadovat potvrzení vlastnictví nemovitosti (např. výpis z katastru) a prokázání, že danému člověku zaniklo užívací právo. Pokud s někým takovým máte např. uzavřenou nájemní smlouvu, je dokazování poměrně jednoduché, stejně tak, když existuje dohoda manželů o vypořádání společného bydlení.

Složitější prokazování nastává v okamžiku, kdy dohoda byla pouze ústní. V tom případě se musíte spolehnout na prohlášení o zániku užívacího práva nebo na čestné prohlášení. Pomoci vám může např. písemné vyjádření sousedů. Řízení o rozhodnutí trvá zpravidla 30 dní a když vše dobře dopadne, končí oficiálním zrušením trvalého bydliště třetí osoby na dané adrese, která pak formálně dostane přidělenu adresu trvalého bydliště v sídle úřadu.

 

Některé změny zvládnete sami, s ostatními, jako je např. změna sídla společnosti, vám v Ofigo rádi pomůžeme. Pro svou novou adresu pak můžete využít i některé z našich virtuálních sídel, které máme na prestižních lokalitách v Praze i v Brně.