Jak na změnu sídla společnosti či OSVČ

Zmena-sidla

Vaše podnikání roste, a tak chcete logicky změnit sídlo společnosti. Přesunout se do většího města. Anebo naopak se chcete jako majitel nemovitosti firem ve svých prostorách zbavit, protože neplní podmínky, na kterých jste se dohodli. Jak můžete v takových případech postupovat?

Celý článek jsme aktualizovali k 1.6.2022.

Bez sídla firmy není ani firma. Může nastat celá řada okolností, které vás donutí k jeho změně — poskytovatel virtuálního sídla ruší byznys či rozšiřujete vaše podnikání, takže chcete sídlo firmy přesunout do reprezentativnější lokality. Nebo se sami stěhujete, a protože máte firmu zapsanou na adrese stávajícího bydliště, musíte adresu změnit.

Zrušení nebo změna sídla společnosti nebo OSVČ z pohledu podnikatele

Počítejte s tím, že pokud při změně sídla společnosti dochází ke změně zakladatelského dokumentu (třeba při přesunu do jiného města), je nezbytné, aby změnu sídla schválila valná hromada. Pokud ke změně zakladatelského dokumentu nedochází, postačí souhlas statutárního orgánu společnosti. Pokud se zakladatelská smlouva firmy nemění, musíte podat návrh na zapsání nových údajů do obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu, nebo u notáře, pokud se zakladatelská smlouva mění. S tím už se můžete obrátit na profesionály, kteří celý proces vyřídí za vás.

U živnostníků je postup jednodušší, protože jako OSVČ zakladatelský dokument nemáte, a proto vám stačí jen návštěva živnostenského úřadu. Platí to pro změnu sídla i jeho zrušení (a tedy ukončení podnikání). V obou případech ale musíte na úřadě vyplnit změnový list.

Jako firma i OSVČ pak do 15 dnů od změny sídla musíte změnu ohlásit také na finančním úřadě. OSVČ (nebo firmu se zaměstnanci) čeká do 8 dnů ještě návštěva sociální a zdravotní pojišťovny.

Při likvidaci společnosti, resp. když své podnikání ukončuje firma, zanikne s jejím výmazem z obchodního rejstříku také zapsané sídlo firmy. Pokud to stanovuje společenská smlouva, musí rozhodnutí učinit valná hromada, jinak je to na samotných společnících. U obou verzí musí mít takové rozhodnutí o ukončení činnosti formu notářského zápisu. V něm musí být uvedené datum, ke kterému se společnost ruší, a také kdo bude likvidátorem (např. někdo ze společníků).

Povinností likvidátora je mj. zajištění soupisu majetku a vyhotovení účetní závěrky. Po vyrovnání závazků podává likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku a jakmile je tato změna uvedena, firma oficiálně zaniká.

Zrušení nebo změna sídla firmy nebo OSVČ z pohledu majitele nemovitosti

A co když sami nemovitost vlastníte a chcete zrušit sídlo nechtěné firmy či živnostníka? Pokud máte sepsanou klasickou nájemní nebo podnájemní smlouvu, nejjednodušší postup je řídit se stanovenými podmínkami a na jejich základě smlouvu vypovědět. Pokud šlo o ústní dohodu, informujte majitele firmy nejlépe formou doporučeného dopisu o tom, že s dalším užíváním svých prostor pro potřeby sídla jeho firmy nesouhlasíte. Majitele požádejte, aby do stanoveného data podal návrh na změnu do obchodního rejstříku. Podobná situace často nastává např. u rodinného podnikání, kdy se rozejdou manželé, ale ten, který se ze společné domácnosti odstěhoval, má v místě původního bydliště stále přihlášené sídlo své firmy.

Pokud majitel na výzvu o změnu sídla nereaguje, můžete podat podnět na prošetření k příslušnému rejstříkovému soudu. Jde-li o OSVČ, podejte podnět na živnostenský úřad. Takové oznámení je možné podat i přes datovou schránku. Na žádost úřadu totiž musí podnikatel dle zákona doložit vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde má zapsané sídlo firmy. A to od vás v tomto případě už mít nebude. Pokud ani tak k žádné akci nedojde, může to vést až k likvidaci společnosti nebo firmy, v případě OSVČ ke zrušení živnosti. Následně dojde k jejímu výmazu z obchodního rejstříku (případně k výmazu OSVČ z živnostenského rejstříku) a tím zanikne i sídlo firmy samotné.

Změna trvalého bydliště z pohledu občana

Každý občan České republiky musí mít ze zákona v občanském průkazu uvedený údaj o svém bydlišti. A když chce tuto adresu změnit, musí nejdříve navštívit obecní úřad v místě nového trvalého pobytu nebo úřad městské části či obvodu. Tam musíte doložit nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí, pokud se stěhujete např. do vlastního domu.

Po ohlášení změny bydliště vám zároveň začíná běžet 15denní lhůta, ve které si musíte zažádat o nový občanský průkaz. Ten původní vám úředník znehodnotí a vydá dočasný doklad. Změnu byste měli následně ohlásit i své zdravotní pojišťovně a případně dalším institucím (pojišťovny, banky, registr vozidel, ošetřující lékař, zaměstnavatel atp.).

Zrušení trvalého bydliště z pohledu majitele nemovitosti

Podobně jako u rušení sídla firmy řeší zrušení trvalého bydliště ve své nemovitosti často lidé v situaci, kdy se jeden z partnerů odstěhuje ze společné domácnosti. Problém může nastat ve chvíli, kdy vám na dveře nečekaně zaklepe exekutor. Takovým situacím je rozhodně dobré předejít.

Zrušení trvalého bydliště třetí osobě probíhá v rámci zákona o evidenci obyvatel. Písemnou žádost o jeho zrušení můžete jako majitel nemovitosti podat na příslušný obecní úřad, kde po vás budou požadovat potvrzení vlastnictví nemovitosti (např. výpis z katastru) a prokázání, že danému člověku zaniklo užívací právo. Pokud s někým takovým máte např. uzavřenou nájemní smlouvu, je dokazování poměrně jednoduché. Stejné je to v případě, kdy existuje dohoda manželů o vypořádání společného bydlení.

Složitější prokazování nastává v okamžiku, kdy jste uzavřeli pouze ústní dohodu. V tom případě se musíte spolehnout na prohlášení o zániku užívacího práva nebo na čestné prohlášení. Pomoci vám může např. písemné vyjádření sousedů. Řízení o rozhodnutí trvá zpravidla 30 dní a když vše dobře dopadne, končí oficiálním zrušením trvalého bydliště třetí osoby na dané adrese. Tato osoba pak formálně dostane přidělenou adresu trvalého bydliště v sídle úřadu.

Některé změny zvládnete sami, s ostatními, jako je např. změna sídla společnosti, vám v Ofigo rádi pomůžeme. Pro svou novou adresu sídla pak můžete využít i některé z našich virtuálních sídel či trvalých pobytů, které máme na prestižních lokalitách v Praze, Brně i Ostravě.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.