Byznys našich klientů: Majitel marketingové agentury Ondřej Hálek radí začínajícím podnikatelům, aby si všechno především užívali

Byznys našich klientů: majitel marketingové agentury ondřej hálek radí začínajícím podnikatelům, aby si všechno především užívali

Společnost Conscience, s.r.o. se původně zabývala dopravou a čítala dobrou desítku zaměstnanců. Nedařilo se jí ovšem tak, jak by si její tři majitelé přáli, a tak udělali krok zpět a začali středním a menším firmám externě pomáhat s marketingem. Zavádějí do firem potřebné procesy, připravují marketingové strategie a připravují vše, co lze dělat zvenčí. Inspirujte se jejich nakažlivým elánem do podnikání.

Co vás přimělo podnikat?

Vyrůstal jsem v podnikatelském prostředí a právě to mi bylo velkou inspirací.

Zmínil jste, že vaše společnost prodělala turbulentní vývoj – může ho popsat?

Naše malá společnost za sebou má dva roky provozu, přičemž v posledních šesti měsících jsme změnili naši koncepci a zaměřili se na jinou oblast. Na začátku jsme pomáhali s plánováním dopravy. Náš tým čítal deset lidí, provoz této menší firmy byl poměrně nákladný a rychle by začal být i ztrátový. Proto jsme udělali krok zpátky, zredukovali počet členů týmu na tři a začali se věnovat podpoře malých a středních podnikatelů. Vidíme tady velkou příležitost. Existují totiž činnosti, které malé a střední podniky nedovedou dělat kvalitně samy. Nemají na to čas, chybí jim interní člověk, není na to energie nebo to zkrátka nemá prioritu. A právě v těchto oblastech ztrácejí před konkurencí.

S čím tedy konkrétně pomáháte firmám?

Snažíme se jim zajišťovat veškerou podporu a starat se o jejich marketing. Do naší kompetence spadají všechny činnosti, které se dají dělat externě. O transformaci společnosti a realizaci její vize úzce komunikujeme s vedením firmy.

Svým klientům radí optimistický přístup

Jakou největší překážku jste v podnikání překonal?

Paradoxně nejčastěji narážíme na špatnou komunikaci a odpor ze strany zaměstnanců. Tušili jsme, že na své cestě budeme muset přesvědčovat hodně lidí, ale tohle nás trochu zarazilo. Ve velkých společnostech a korporátech jsou všichni tak nějak připraveni, že se něco udělá, ale ve středních a malých firmách často zaměstnanci vůbec nejsou schopni komunikovat se svým šéfem, dělají si všechno po svém a mnohdy jsou až agresivní.

Druhou velkou překážkou bylo prodat naši službu jako takovou, přesvědčit naše zákazníky i lidi uvnitř společnosti.

Chtěl jste to někdy vzdát?

Asi ne. Zatím jsme neprodělali, něco málo jsme si z podnikání odnesli i finančně, ale především jsme získali velké zkušenosti.

Je něco, čeho se obáváte nebo co je pro vás velká neznámá?

Obavy jako takové nemám, ale vidím nutnou přípravu na digitalizaci a automatizaci. Obě oblasti budou v následujících letech hodně měnit trh a představují klíč k budoucnosti.

Ondřej Hálek nevidí pro marketing přímočará řešení

Máte kromě vašich dvou obchodních partnerů nějakého parťáka, bez kterého byste nebyl tam, kde jste teď?

Jsem vzděláním Entrepreneur Architect a měl jsem to štěstí, že jsem mohl získávat zkušenosti od jedné z nejvýznamnějších osobností v této oblasti. Dostali jsme licenci jeho frameworku pro Českou republiku, pomáhá nám, konzultuje naše projekty a přináší nám ohromný vhled do naší práce. Např. když máme pro někoho řešit marketing, často vidíme první přímočaré řešení, ale tenhle náš poradce na to jde jinak. Nejprve si úplně základně popíšeme, co náš klient dělá, najdeme problematická místa a ta se pak snažíme v marketingu řešit. Díky němu nikdy nepřicházíme s hotovým řešením.

Nové věci člověk nesmí vnímat jako překážky, ale jako obzory a nové znalosti. S novými věcmi je potřeba se smířit a naučit se vnitřně radovat z toho, že se člověk něco naučí.

Co byste poradil někomu, kdo dnes ve vašem oboru začíná?

Klíčová je vytrvalost. Když někdo začíná, měl by se hodně snažit si to užívat. Na člověka totiž čeká spousta nepříjemných zjištění a nástrah. Má takovou klasickou zaměstnaneckou představu o tom, co bude třeba řešit, ale podnikání mu přinese úplně nové věci, se kterými se musí vypořádat. Kolikrát může člověka až rozčilovat, kolik je toho potřeba v podnikání udělat, ale na takové situace a stavy je třeba se dívat trochu jinak. Nové věci člověk nesmí vnímat jako překážky, ale jako obzory a nové znalosti. S novými věcmi je potřeba se smířit a naučit se vnitřně radovat z toho, že se člověk něco naučí. Když zjistíte, že máte mít vyplněné ještě dva papíry, vystojíte na úřadě dlouho frontu a naučíte se vyplňovat tiskopis, neberte to jako ztracený kus dne, ale jako nové dovednosti a schopnosti, které jste si osvojili.

Pokud byste měli zájem využít služby Ondřeje Hálka, kontaktujte ho na e-mailu ohalek@centrum.cz nebo telefonním čísle 777 617 749.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.