Byznys našich klientů: Stavby a rekonstrukce nejen historických objektů Michala Bézy a Jana Kroupy

Stavby a rekonstrukce2_michl béza

Michal Béza se začal specializovat na svůj obor již během vysoké školy. Jeho profesní kariéra začala ve firmě zaměřené na výrobu ocelových prvků, kde pokračoval i po absolvování školy. Ve chvíli, kdy pro něho přestala být tato práce naplňující, se rozhodl spolu s kolegou založit vlastní byznys. Původně zamýšlené příležitostné podnikání se rychle transformovalo na plnohodnotné zaměstnání v důsledku rostoucího množství zakázek. Co Michala odlišuje od konkurence a jaká specifika jeho obor má?

Mohl byste představit svou firmu a přiblížit, jak jste se k oboru dostal?

Na vysoké škole jsem se věnoval studiu strojírenství. Již během akademických let jsem zahájil pracovní kariéru v podniku specializujícím se na výrobu ocelových komponent. Fascinace různými technologiemi, jako jsou lasery, byla součástí mého každodenního života. Přesto jsem pociťoval nedostatek naplnění, vnímal jsem svou práci jako stereotypní. To mě motivovalo hledat složitější a zajímavější výzvy, až jsem se dostal na Prahu 1, kde jsem se podílel na rekonstrukci několika objektů. Jedním z významnějších projektů byla rekonstrukce fasády Lucerny na Vodičkově ulici, včetně restaurování mosazných prvků. Po určitém čase jsem spolu s kolegou dospěl k závěru, že naše práce v této společnosti nám již nepřináší uspokojení a vede do slepé uličky, proto jsme se rozhodli vydat na vlastní podnikatelskou cestu.

Obrátili jsme se na Ofigo, což nám umožnilo rychle a hladce založit vlastní společnost s ručením omezeným. Naše očekávání překonala rychlost, s jakou se nám podařilo realizovat první projekty. Záhy se naše podnikání rozrostlo a dodnes pokračuje v rychlém tempu s novými a novými realizacemi. Jako příklad lze uvést projekt na Národní třídě, kde jsme pracovali na prvorepublikových mosazných výlohách a replikách litinového zábradlí také z první republiky.

V neposlední řadě bych chtěl vyjádřit upřímné díky svému kolegovi, jehož přínos je nezbytný pro existenci naší firmy. Náš sedmiletý vzájemný vztah a důvěra vedly k rozhodnutí začít společně podnikat.

Image3
Michal Béza se k oboru dostal již během studií

Má váš obor nějaká specifika?

Naše firma se vyznačuje specifickým přístupem, který si klade vysoké nároky na práci s počítačem. Klíčovou roli hrají návrhy v CAD programech a programování strojů. Já a můj kolega tvoříme celý tým – nemáme žádné další zaměstnance. Díky inženýrské přípravě a důkladnému plánování se nám daří efektivně delegovat manuální práce živnostníkům nebo jiným firmám, čímž se naše projekty úspěšně realizují. Tento model práce se nám osvědčil oproti předchozímu zaměstnavateli, kde byl větší tým. Práce ve dvou nám umožňuje rychlejší a efektivnější realizaci projektů.

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

Při rozvoji naší firmy jsme téměř nenarazili na žádné překážky. Rychlý pokrok byl umožněn díky využití služeb Ofigo a setkání s kompetentními lidmi. Výběr účetní byl klíčovým rozhodnutím – našli jsme expertku, která se stará o veškeré účetní a daňové záležitosti. Spolupráce s ní je efektivní a zavedení nového programu pro účetnictví nám další práci výrazně ulehčilo. Výsledky předčily naše očekávání, všechno se vyvíjelo mnohem lépe, než jsme si původně mysleli. Přečtení knihy vydavatelství Ofigo bylo také velkým přínosem, poskytlo mi potřebné znalosti a pomohlo vyvarovat se mnoha problémům.

Image1
Michal a Jan využívají pro svojí práci program CAD

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Toto podnikání začínalo jako příležitostná činnost s malým rozsahem. Avšak během pouhých tří měsíců se transformovalo na práci na plný úvazek, která nás s kolegou zcela zaměstnává. Z původní myšlenky menšího podnikání se tak vyvinul projekt s výrazně větším rozsahem.

Mým hlavním cílem je dělat svou práci proto, že mě baví a naplňuje, ne ji dělat z povinnosti a donucení.

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Jsem již osm let součástí tohoto oboru a naše práce se odlišuje používáním moderních technologií. Například 3D scanner, který využíváme pro zaměření objektů, je něco, s čím jsem se v praxi setkal poprvé. Stejně tak využití 3D laserů a dalších technologických novinek pro naše specifické potřeby je neobvyklé. Naše pracovní procesy začínají skenováním budovy, následně vytváříme vše potřebné digitálně v počítači. Pro výrobu pak používáme moderní stroje, které jsou schopné nahradit lidskou práci s výrazně vyšší efektivitou a přesností. Tento inovativní přístup je v našem oboru raritou.

Co je vaším pracovním cílem?

Můj podnik je zároveň mým koníčkem, což vedlo k tomu, že záliba se postupně proměnila v profesní dráhu. Hlavním cílem je, aby pro mě práce byla zdrojem radosti a naplnění, nikoliv povinností. Chci, aby mě práce bavila a nikdy nebyla vnímána jako nutné zlo.

Image2
Michal Béza restauruje historické budovy

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigo?

Spolupráce s Ofigo proběhla velmi efektivně. Stačilo vyplnit formulář, zaplatit poplatek a krátce poté mi přišel e-mail. Proces by byl téměř okamžitý, nebýt mého požadavku na vázanou živnost. Jedinou komplikací byla potřeba dodatečně obstarat dokumenty a potvrzení o způsobilosti k výkonu vázané živnosti.

Jak vnímáte skutečnost, že máte firmu umístěnou ve virtuálním sídle?

Ve virtuálním sídle vidím značné výhody v tom, že není nutné mít fyzickou provozovnu, ačkoliv se nacházíme na jiném místě. Naše firma je registrována pod finanční úřad Praha 1, což je pro nás výhodné, jelikož se tam denně pohybujeme. Oceníme, že patříme pod tento konkrétní finanční úřad, neboť zde působí vstřícní a kompetentní úředníci.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.