Notářský tarif

Ofigo-podpis-01tiny

Výše odměny a způsob jejího určení za činnost notáře jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif). Odměna notáře je pevně stanovena notářským tarifem a její výše se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu.

Kompletní seznam notářů v ČR najdete na naší stránce: notari.ofigo.cz

Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu. Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuje konkurenci mezi notáři, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně.

V případě poskytování právní pomoci se výše a způsob určení odměny řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměňování advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Notář má dále nárok požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutou službou.

Úplné znění Notářského tarifu od 1.9.2021 si můžete stáhnout zde.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.