Bez štítku to nepůjde aneb jak správně označit provozovnu

Bez štítku to nepůjde aneb jak správně označit provozovnu

Než ve své prodejně nebo restauraci (zkrátka v provozovně) slavnostně přivítáte prvního zákazníka a pustíte se naplno do práce, nezapomeňte na to, co po vás žádá zákon. Jistě by pro vás nebylo nic příjemného platit z prvních příjmů právě pokutu. Abyste nemuseli složitě vyhledávat informace o tom, zda splňujete vše, co zákon nařizuje, připravili jsme pro vás souhrn toho nejdůležitějšího.

Celý článek jsme aktualizovali k 17.5.2022.

Co vše je považováno za provozovnu?

Provozovna je místem, kde veřejnosti poskytujete své služby. Když si jako soukromý učitel k výuce připravíte vlastní učebnu, kam za vámi budou žáci dojíždět, máte provozovnu. Podívejme se na to ale z druhé strany. Pokud budete dojíždět za svými žáky k nim domů, provozovnu nemáte a můžete rovnou přeskočit na jiný článek z našeho blogu.

A teď trochu odborněji: živnostenský i obchodní zákoník definují provozovnu jako vlastní či pronajatý prostor, ve kterém je provozována živnost nebo vykonávána podnikatelská činnost. Konkrétně může jít například o prodejnu, kancelář, dílnu, ordinaci, ale také kadeřnictví nebo restauraci.

Mobilní provozovna se taky počítá

Vedle těchto běžných provozoven existují také mobilní provozovny, které nezůstávají na jednom místě déle než tři měsíce. Pod pojmem mobilní provozovna si můžete představit třeba stánek s občerstvením, pojízdnou prodejnu nebo mobilní knihovnu.

Za provozovnu zákon považuje také automaty a jim podobná zařízení, které slouží k prodeji zboží a poskytování spotřebitelských služeb.

Povinnosti, které vás neminou

Ať už je vaše provozovna na stálém místě, nebo je mobilní, vždy budete muset splnit dvě základní povinnosti:

  1. ohlásit vznik provozovny na živnostenském úřadě,
  2. trvale a viditelně místo provozovny označit.

Tyto povinnosti úřad běžně kontroluje. Pokud je porušíte, hrozí vám podle § 62 živnostenského zákona sankce až do výše 100 000 Kč, což hlavně při rozjezdu nového byznysu není zrovna málo.

 

Jak na označení provozovny s Ofigo

TIP: V případě pochybností, jestli provozovnu skutečně mít musíte, se neváhejte obrátit na pracovníky živnostenského úřadu v místě vašeho trvalého bydliště.

Kde a jak provozovnu správně označit?

Provozovnu je ideální označit přímo u vchodu budovy nebo na vstupních dveřích. V případě, že se provozovna nachází na místě, kde je podobných prostor více (např. obchodní centrum), stačí označení pouze u přímého vstupu do vlastní provozovny. Podle § 17, odst. 7 živnostenského zákona je ovšem nezbytné, aby byla provozovna označena trvale a aby takové označení bylo zvenčí viditelné.

Označení musí obsahovat:

  • Název – jde buď o název obchodní firmy, pod kterým je zapsána do obchodního rejstříku, nebo celé jméno podnikatele, pokud se jedná o fyzickou osobu.
  • IČO – součástí označení musí být také identifikační číslo přidělené živnostenským úřadem.

Ale co když máte mobilní provozovnu či automat? Pak je vaší povinností uvést sídlo firmy.

Údaje, které musí uvést jen někdo:

  • Jméno a příjmení zodpovědné osoby + provozní doba – obojí se uvádí v případě, že provozovna slouží k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům. Tehdy název (resp. jméno) a IČO nestačí. Zodpovědnou osobou nemusí být přímo vlastník či jednatel. Mělo by ale jít o člověka, který bude případné kontrole z úřadu schopen vše ukázat a vysvětlit.
  • Kategorie a třída – tyto údaje je třeba k označení doplnit, jestliže se jedná o provozovnu, která poskytuje přechodné ubytování.

Štítek, nebo cedulku?

Jak má označení vypadat vizuálně, zákon neurčuje. Vzhled je tedy plně ve vašich rukou. Jestli si vystačíte s jednoduchou cedulkou, nebo si necháte zpracovat originální štítek s grafikou a logem vaší firmy, záleží jen na vás. Někomu bohatě postačí i doma potištěný list papíru, na kterém budou správně uvedeny všechny potřebné údaje. Hlavní je nezapomenout.

Věříme, že teď svou provozovnu označíte přesně tak, jak zákon požaduje. Založení firmy už nechte klidně na nás.