Bez štítku to nepůjde. Jak správně označit provozovnu

Bez štítku to nepůjde. Jak správně označit provozovnu

Než ve své prodejně nebo restauraci slavnostně přivítáte prvního zákazníka a pustíte se naplno do práce, nezapomeňte na zákonné povinnosti. Ať z prvních příjmů nemusíte rovnou šetřit na pokutu.

 

Provozovna je zpravidla místem, kde veřejnosti poskytujete své služby. Když si jako soukromý učitel k výuce připravíte vlastní učebnu, kam za vámi budou žáci dojíždět, je to provozovna jako vyšitá. Pokud ale budete pouze dojíždět za svými žáky domů, můžete rovnou přeskočit na jiný článek z našeho blogu.

Co vše je považováno za provozovnu?

Živnostenský i obchodní zákoník definují provozovnu jako vlastní či pronajatý prostor, ve kterém je provozována živnost nebo vykonávána podnikatelská činnost. Když to převedeme na konkrétní příklady, může být takovým místem např. prodejna, kancelář, dílna, ordinace, ale taky kadeřnictví nebo restaurace.

Vedle těch běžných existují i mobilní provozovny, které na jednom místě nezůstávají déle než tři měsíce (např. stánky s občerstvením, pojízdné prodejny apod.). A za provozovnu zákon považuje také automaty a jim podobná zařízení, které slouží k prodeji zboží a poskytování spotřebitelských služeb.

Ať už je ta vaše jakákoli, musíte vždy splnit dvě základní náležitosti:

  • ohlásit vznik provozovny na živnostenském úřadě
  • trvale a viditelně místo provozovny označit

Kontrola obou bodů ze strany úřadu je běžná a za jejich porušení vám podle § 62 živnostenského zákona hrozí sankce až do výše 100.000 Kč, což hlavně při rozjezdu nového byznysu není zrovna málo.

  • V případě pochybností, jestli provozovnu skutečně mít musíte, se neváhejte obrátit na pracovníky živnostenského úřadu v místě vašeho bydliště.

 

Jak správně označit provozovnu
Pravidla pro označení jsou jasná: Trvalé a viditelné zvenčí

Kde a jak provozovnu správně označit?

Ideálně přímo u vchodu budovy nebo na vstupních dveřích. V případě, že se provozovna nachází na místě, kde je podobných prostor více (např. obchodní centrum), stačí označení pouze u přímého vstupu do vlastní provozovny. Podle §17 odst. 7 živnostenského zákona je každopádně vždy nezbytné, aby byla provozovna označena trvale a aby takové označení bylo zvenčí viditelné.

Označení musí obsahovat:

  • název obchodní firmy, pod kterým byla zapsána do obchodního rejstříku
    • případně celé jméno podnikatele, pokud se jedná o fyzickou osobu
  • identifikační číslo přidělené živnostenským úřadem

Mobilní provozovna nebo automat pak musí být současně označeny údajem o sídle firmy nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

V případě, že provozovna slouží k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být kromě názvu (resp. jména) a IČ na stejném místě označena taky jménem a příjmením zodpovědné osoby a musí mít stanovenou provozní dobu. Zodpovědnou osobou nemusí být přímo vlastník či jednatel. Mělo by ale jít o osobu, která bude případné kontrole z úřadu schopna vše ukázat a vysvětlit. Pokud se navíc jedna o provozovnu, která poskytuje přechodné ubytování, nesmíte v rámci označení vynechat ani její kategorii a třídu.

Štítek, nebo cedulku?

Jak má označení vypadat vizuálně zákon neurčuje — vzhled je tedy plně ve vašich rukou. Jestli si vystačíte s jednoduchou cedulkou, nebo si necháte zpracovat originální štítek s grafikou a logem vaší firmy, záleží jen na vás. Někomu bohatě postačí i doma potištěný A4 list papíru, na kterém budou správně uvedeny všechny potřebné údaje. Hlavní je nezapomenout.

Označení provozovny teď už zvládnete bez problému sami, založení firmy nechte klidně na nás.