Byznys našich klientů: Ekologičtější a bezpečnější projekty s Romanem Vlčkem

Byznys našich klientů: Ekologičtější a bezpečnější projekty s Romanem Vlčkem

Roman Vlček pomáhá v rámci své společnosti ENVICOM SAFETY zabezpečit klientům bezpečnější a ekologičtější chod jejich investičních stavebních projektů. I když podnikání nebylo vždy jeho snem, prozradil nám, že by do toho šel znovu. Komunikaci vnímá jako klíč k úspěšným projektům a v rámci firmy podporuje také mladé orientační běžce. To a mnoho dalšího nám odhalil v rozhovoru pro Ofigo.

 

Jaké byly začátky vašeho podnikání?

Na rozdíl od mnoha jiných podnikatelů, podnikání nebylo nikdy mým životním cílem, protože jsem byl spokojeným zaměstnancem nadnárodního korporátu. Omezení financování ale vedlo k radikálnímu zeštíhlení české pobočky a já jsem neměl komfort v tom, abych si mohl vybírat, zda do podnikání jít nebo ne. Nicméně rychle jsem se rozkoukal a zjistil jsem, že při podnikání se můžete hodně naučit, poznat mnoho zajímavých lidí i projektů.

 

Jak byste popsal vaše podnikání úplnému laikovi?

S realizací každého velkého stavebního projektu jsou spojena velká rizika. Hlavně v oblasti bezpečnosti práce a také v oblasti životního prostředí. Ve firmě ENVICOM SAFETY tyto rizika pro klienty minimalizujeme a umožňujeme jim naplno se věnovat jejich podnikání. Hlavním těžištěm činnosti naší společnosti jsou konzultační a kontrolní služby v rámci stavebních investičních projektů. Vedle toho také pracujeme s komplexním řešením této problematiky u jednotlivých klientů.

 

Jak v současnosti vypadají vaši nejběžnější klienti?

Momentálně je typickým klientem velký stavební investor, protože velká část naší činnosti se odehrává v rámci rozsáhlých investičních projektů. Velmi důležitými zákazníky jsou města a obce, nicméně snažíme se věnovat i středním nebo menším firmám, kterým nabízíme systémové řešení v oblasti bezpečnosti práce. To je také to, co by měla být v budoucnu převažující činnost.

 

Stavební projekty jsou s ENVICOM SAFETY v dobrých rukou
Kvalitní projektová dokumentace je základem všech úspěšných investičních projektů

S firmou ENVICOM SAFETY jste se podílel na mnoha významných projektech. Co je podle vás klíčové pro jejich bezproblémový chod?

Klíčovou je rozhodně komunikace mezi jednotlivými účastníky výstavby. Každý stavební projekt je už ze své podstaty specifický a v rámci každého se dříve či později vyskytnou problémy, rizika, nedostatky v rámci projektové přípravy. Pak je pouze na účastnících projektu, aby spolu komunikovali a racionálním způsobem zajistili, aby ten projekt bezproblémově fungoval.

 

Změnil se podle vás pohled firem a investorů na bezpečnost práce a ekologii za čas, který v odvětví působíte?

Jednoznačně. Zásadní vliv má přítomnost zahraničních investorů. Právě díky nim byly standardy v oblasti bezpečnosti práce, životního prostředí a kvality už v době, kdy jsme přišli na trh, poměrně vysoké. Plošně se oblast zlepšuje, ale vidíme velké rozdíly ne mezi investory či zákazníky, ale spíše u jednotlivých stavebních dodavatelů. Vnímání se zlepšuje, ale neustále je tam prostor pro další zlepšení.

 

Která projektová oblast to z vašeho pohledu potřebuje nejvíce?

Velká část činnosti, kterou nabízíme, se odehrává ve stavebnictví. Tato oblast je značně riziková, a to hlavně z důvodu četných rizikových prací, ke kterým tu dochází. Typickým příkladem jsou třeba práce ve výškách nebo v ochranných pásmech inženýrských sítí.

 

Zaměstnanci firmy si dávají záležet i na sanacích, které běžný pozorovatel neregistruje.
ENVICOM SAFETY hledí na každý aspekt bezpečnosti

Čeho byste chtěl momentálně jako podnikatel dosáhnout?

Co se týče cílů, rád bych získal rovnováhu mezi firmou a osobním životem. Osobně jsem totiž aktivním sportovcem a aktuálně vidím na počtu uběhnutých kilometrů, jak práce zasahuje pořád více do mého osobního života. Takže momentálně je to určitě optimalizace pracovního času a času pro sebe.

 

Podpora mladých běžců z Klubu orientačního běhu Kroměříž ze strany ENVICOM SAFETY je tedy výsledkem vaší iniciativy?

Ano. Sám závodně běhám orientační běh a to je důvod, proč tento sport podporuji i v rámci činnosti naší firmy. Nicméně u orientačního běhu se mi líbí, že je to sport, který dokáže zaměstnat mladé lidi a který je baví. Setkáváme se u něj také s mnoha nadějnými mladými adepty do zaměstnání (smích).

 

„Na začátku jsem se rychle rozkoukal a zjistil, že při podnikání se můžete hodně naučit, poznat mnoho zajímavých lidí i projektů.“

 

Jak jste byl při zakládání vaší firmy spokojen se službami Ofigo?

S Ofigo jsem se setkal v době, kdy jsem zakládal firmu ENVICOM SAFETY prostřednictvím advokátní kanceláře. Tato spolupráce ale nebyla efektivní a stálo mě to asi měsíc opakovaného odesílání formulářů a potvrzování dokumentů, tedy reálně měsíc ztraceného času. Na rozdíl od toho u Ofigo šlo vše vyřídit elektronickou cestou, založení společnosti proběhlo rychle a bez problémů. Navíc tím, že jsem využil možnost založení virtuálního sídla firmy, jsem si ušetřil případné příští starosti při stěhování a podobně.

 

Kdybyste měl poradit začínajícím podnikatelům, jak podnikat, co byste doporučil?

Podnikání s sebou nese řadu výzev. Každý den je jiný, každá firma a projekt jsou specifické a navíc poznáváte mnoho zajímavých lidí z různých oborů. Na druhou stranu je vše vykoupeno obrovskou odpovědností, rizikem, nejistotou a na rozdíl od běžného zaměstnance se podnikatel pohybuje neustále mimo tu svou běžnou, komfortní zónu. Shrnul bych to tím, že pokud vás nějaká práce baví, jděte do toho! To je určitě hlavním předpokladem pro úspěšné podnikání.

 

Portfolio služeb firmy ENVICOM SAFETY s.r.o. a více informací si můžete najít na stránkách www.envicom.info nebo na síti LinkedIn.