Byznys našich klientů: Řízení firemních změn podle Stanislava Hájka

Zakladatel-uvodni

Stanislav Hájek má dlouholeté zkušenosti s projektovým managementem a vším, co se ho týká. Když se rozhodl založit si vlastní firmu, která bude pomáhat ostatním firmám s řízením projektů, netušil ještě, jak široké spektrum služeb budou jeho klienti poptávat. Do podnikání šel ale řádně připravený, takže se na začátku nesetkal s žádnými překážkami. V čem vidí konkurenční výhodu firmy Plant Consulting?

Řízení změn se stanislavem hájkem
Stanislav Hájek se v projektovém světě pohybuje od začátku svojí profesní kariéry

Mohl byste představit vaši firmu?

Plant Consulting pomáhá firmám v řízení jejich změn. Původně jsem říkal, že jim pomáháme s projektovým managementem, ale čím více klientů máme, tím víc se ukazuje, že naše činnost nespočívá pouze v řízení projektů, ale celkově změn, které zavádějí. Je to i o správném nastavení organizační struktury a fungování týmu. Pomáháme v adaptaci změn, které souvisí s tématy agility, digitalizace, inovací atd. Začali jsme jako projektový management a nastavování řízení projektů, ale klienti stále více poptávají mnohem širší rozpětí služeb.

Jak jste se k oboru dostal?

Dlouhou dobu jsem fungoval jako konzultant v oblasti dodávek technologických projektů, kde jsem prošel širokým spektrem různých rolí, které se na projektech vyskytují. Poslední 3 roky jsem řídil projektovou kancelář a inovace v jedné nadnárodní společnosti, takže v projektovém světě se pohybuji od začátku svojí profesní kariéry.

Má váš obor nějaká specifika?

Specifika jsou daná dobou, ve které se pohybujeme. Velké společnosti čelí poměrně velkému tlaku kvůli rychle se měnícímu prostředí. Prostředí se mění v důsledku technologických změn, které přichází, a i velké firmy, které si zakládaly na stabilním prostředí, musí začít poměrně zásadně měnit procesy, systémy a způsoby nastavení, někdy i organizační struktury, které adopci rychlých změn mohou bránit.

Další věc, co způsobuje změnu prostředí, jsou měnící se požadavky zákazníků, které také často vychází z technologických změn. Například když voláte do call centra a potřebujete něco vyřešit, a voláte na to samé call centrum i druhý den, tak nechcete celou situaci vysvětlovat znovu od úplného začátku, ale chcete navázat tam, kde jste den předtím skončili. Ideálně si to chcete navíc vyřešit online. Měnící se požadavky klientů, kteří preferují rychlost a možnost vyřídit si záležitosti online, způsobují tlaky, kterým jsou velké firmy vystaveny a musí reagovat.

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

Musím říct, že ne. Možná to zní neuvěřitelně, ale relativně dobře jsem věděl do čeho jdu – z pohledu byznysu, do kterého vstupuji, z pohledu dynamiky trhu, klientů a pravidel. Co se týče fungování firmy, ani tam jsem zatím nenarazil na zásadní překážku. Firmu stavím jako plně digitální a bezpapírovou, a procesy, které nemusíme dělat sami, máme outsourcované. Ani z pohledu případného administrativního zápřahu se tedy nesetkáváme s žádnými potížemi.

Věřím tomu, že by zaměstnanci měli mít možnost rychle růst a vzdělávat se, abychom byli stále schopní dodávat veškeré služby ve vysoké kvalitě.

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Naše firma zatím existuje opravdu krátkou dobu. Změnilo se, jak už jsem zmiňoval, především to, že klienti poptávají širší spektrum služeb, než na které jsme se původně plánovali zaměřit. Je vidět, že oblasti, které jsou postavené kolem projektového managementu, je mnohem víc a v tomhle ohledu je to mnohem větší zápřah, než jsem původně čekal.

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Vzhledem k tomu, že fungujeme v oblasti B2B služeb, je naše odlišení především ve způsobu naší práce a nastavení mindsetu, jak práci děláme. Směrem k zaměstnancům už podle mého nefunguje model full-time práce, stravenek, kanceláří atd. Dnešní generace už tohle moc nezajímá. Myslím si, že trend do budoucna bude pokračovat v částečných úvazcích a remote práci. Vztah zaměstnavatele a zaměstnance podle mě není jen o tom maximalizovat množství práce za minimální mzdu, ale spíš o nalezení vzájemně fungujícího módu. Věřím tomu, že by zaměstnanci měli mít možnost rychle růst a vzdělávat se, abychom byli stále schopní dodávat veškeré služby ve vysoké kvalitě. Chci mít kolem sebe skvělé a šikovné lidi a jsem připraven jim dát skvělou podporu pro rozvoj.

Směrem ke klientům je naše hodnota ve zkušenostech, které si neseme z trhu. V rámci role konzultanta a posléze vedoucího projektové kanceláře jsem prošel řadou projektů, takže jsem schopný klientům nabídnout orientaci na trhu a zkušenost s řízením komplexních změn, a to jak z pohledu zákazníka, tak dodavatele. Naším mottem je, že pomáháme klientům vyvarovat se slepých uliček, kterými si už někdo jiný prošel a obrazně řečeno je zaplatil. Zároveň jsme hodně inovačně orientovaní, sledujeme aktuální trendy, přístupy, metodiky a nástroje, takže klientům přinášíme nejnovější know-what a know-how.

Řízení změn se stanislavem hájkem
Logo firmy Plant Consulting.

Co je vaším pracovním cílem?

V tuto chvíli se nacházíme ve stabilizační fázi, kdy je potřeba si na trhu vytvořit dobrou reputaci, aby byla firma vnímaná pozitivně. Další potřebou je vybudovat si základnu klientů a s nimi udržovat dobré vztahy. Je potřeba získávat zkušenosti od klientů z různých oblastí a různých projektů a tyto zkušenosti propojovat. Tomuto procesu se říká síťový efekt, což znamená, že čím více projektů uděláme, tím větší hodnotu a tím více zkušeností budeme moct nabídnout každému dalšímu zákazníkovi.

Koronavirová krize ovlivnila životy nás všech. Jakým způsobem se dotkla konkrétně vašeho byznysu?

Covid během posledních dvou let fungoval jako zrychlovač digitalizace společnosti, inovací a nových způsobů práce. Co bylo před dvěma lety ještě nemyslitelné teď musely implementovat skoro všechny firmy, např. videokonference, část týmu pracující z home-officu atd. Pro nás covid znamená velkou příležitost v tom pomáhat firmám právě s těmito změnami.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigem?

Na Ofigo jsem dostal referenci přes Barbaru Palátovou z firmy Bookeepio. Spolupráce byla super a byl jsem velmi spokojený. Založení firmy jsem chtěl mít hotové rychle a Ofigo mi ve všem vyšlo vstříc. Bylo pro mě důležité i to, že byl celý proces digitální. Líbilo se mi, že mi po založení firmy dorazila domů malá pozornost k začátku podnikání.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.