Byznys našich klientů: Vývoj softwaru s Lubomirem Elkem

Byznys našich klientů: Vývoj softwaru s Lubomirem Elkem

Lubomir Elko vytvořil společnost, která poskytuje profesionální služby v oblasti vývoje softwaru. Za skoro 20 let své praxe v oboru IT si uvědomil, že je důležité se umět poučit ze svých i cizích chyb. Jako hlavní specifikum tohoto oboru vnímá jeho rychlost – když se cokoliv stane na jednom místě zeměkoule, pocítí to i lidé na straně druhé. Cílem společnosti Lesuris Solutions je udělat ze světa lepší místo. Jak profesní dráhu pana Elka poznamenal covid?

 

Firma Lesuris Solutions chce udělat ze světa lepší místo

Mohl byste představit vaši firmu a říct, jak jste se k vašemu oboru dostal?

Společnost Lesuris Solutions jsem založil za účelem poskytování profesionálních služeb v oblasti vývoje softwaru – od analýzy a návrhu, přes vývoj a testování, až po konzultace a odborné poradenství. Ambicí je vybudovat tzv. “Software House” a již v prvních 5 letech existence dodávat služby v rámci střední Evropy.

K IT oboru mě přivedla asi taková ta mladistvá vášeň pro zkoumání nepoznaného. Chtěl jsem zjistit, jak je možné z kousku textu vytvořit fungující program, který dokáže něco samostatně vykonat. Přestože mě k IT a celkově k počítačům nikdo z okolí nevedl, tak už na základní škole jsem si uvědomil, že počítače mají budoucnost. Proto jsem se rozhodl, že půjdu na gymnázium se zaměřením na programování. Pokud počítáme i studentská léta, tak programuji už téměř 20 let, ale stále mě to baví, a chci programovat dále.

Samotnému podnikaní (jako živnostník) se věnuji od roku 2016. Živností jsem získal větší volnost, co se týká pracovních vztahů a samozřejmě více peněz, což byla asi ta hlavní motivace. Na druhou stranu je to také větší zodpovědnost, protože ztrácíte sociální jistoty od státu a musíte počítat i s nepříznivými situacemi. Své rozhodnutí začít podnikat hodnotím pozitivně – získal jsem mnoho zkušeností a zažil mnoho zajímavých projektů v různých oborech. Cítil jsem ale, že mi to nestačí. Že musím postoupit na další úroveň – založit si firmu, realizovat vlastní nápady a dělat věci po svém od A po Z.

 

Má váš obor nějaká specifika?

Především je to rychlost. Signály, data a informace se šíří rychlostí světla. Poskytování softwaru má tedy ohromnou výhodu oproti poskytování hmotných věcí. Pokud se totiž „pokazí“ program, tak to člověk na druhém konci planety dokáže zjistit za několik milisekund, dokáže problém opravit ze své ložnice a zaslat aktualizaci na všechna zařízení, kde se software používá bez toho, aniž by musel vstát z postele. Konzument tedy nemusí navštívit servis a nemusí čekat několik týdnů, než se v Asii vyrobí náhradní díl a než ho kontejnerová loď dopraví přes Suezský průplav až k nám do Evropy.

Druhým specifikem je podle mě kreativita. V IT oboru vítězí lidé, kteří se neomezují zaužívanými hranicemi a přijdou s novým nápadem nebo řešením. Není proto divu, že se za posledních 10 let celosvětový objem dat a celkový počet zařízení připojených na internet zdesetinásobil. Samozřejmě tento trend přináší i výzvy v oblasti bezpečnosti a soukromí, kterým momentálně čelí celý svět.

 

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

Samozřejmě, už samotné založení společnosti bylo náročné. Když jsem zjistil, že bych musel dělat pošťáka mezi notářem, bankou a úřady, tak jsem raději využil nabídky specializované firmy, která mi mou požadovanou firmu vytvořila. Kromě byrokratické zátěže nevnímám další překážky. Co ale vnímám je nejistota, která čiší z některých nařízení a zákonů.

 

Zakladatel firmy Lesuris Solutions
Koronavirová pandemie akcelerovala výkon společnosti Lesuris Solutions

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Na začátku samotného podnikání je asi nejtěžší vybudování důvěry. Zákazníci potřebují cítit, že deklarované dovednosti máte, a že jste schopni splnit závazky. Po několika letech podnikání jsem už v jiné pozici. Společnosti, s kterými jsem v minulosti spolupracoval se mi už sami ozývají a navrhují další spolupráci. To je velmi příjemné, ale přináší to nový problém – nemáte čas všechny poptávky uspokojit. Musíte tedy najít vhodné zaměstnance, na které delegujete úlohy a mentorovat je, aby dokázali poskytovat služby, které vaši zákazníci očekávají. Budujete značku.

 

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Jistota a spolehlivost. Odkazuje se na to i název firmy, který je odvozen od mých iniciálů “LE” a základu anglického slova “sure”. Ve své kariéře jsem se setkal s vícero případy, kdy klient nebyl s výsledkem projektu spokojen – vytvořený software nesplnil očekávání. Důvodů bylo několik a nebudu je tady konkretizovat a ani vztahovat na konkrétního dodavatele. Důležité je, že jsem se z cizích i svých chyb poučil. Zjistil jsem, že aplikováním vhodnějších postupů je možné tato pochybení eliminovat. Ověřil jsem si to v praxi a skutečně to funguje. My proto dokážeme dodat klientovi to co chce, i když on neví, co chce. Může se na nás spolehnout.

 

V IT oboru vítězí lidé, kteří se neomezují zaužívanými hranicemi a přijdou s novým nápadem nebo řešením.

 

Co je vaším pracovním cílem?

Chceme poskytovat řešení, která běžným lidem ulehčí život. Chceme poskytovat řešení, která ve firmách zautomatizují monotónní činnosti a umožní tak zaměstnancům soustředit se na důležitější úlohy. Chceme se přičinit, aby byl tento svět lepším místem pro život. Jedním z prvních kroků je náš systém FrankReport.

 

Koronavirová krize ovlivnila životy nás všech. Jakým způsobem se dotkla konkrétně vašeho byznysu?

Koronavirová krize začala v době, kdy firma ještě neexistovala. Podnikal jsem jako živnostník a samozřejmě i já jsem vnímal šíření viru a další statistiky jako apokalypsu z hororových filmů. Po jisté krátké době se ale začaly kupit objednávky na mé služby – lidé zjistili, že mnoho věcí jde dělat jinak a najednou všichni potřebovali digitalizovat. Krize změnila svět ve kterém žijeme a akcelerovala můj byznys. Tuto bezprecedentní situaci proto vnímám jako příležitost – příležitost změnit něco k lepšímu.

 

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigem?

Ofigo je dobrý příklad firmy, která lidem ulehčuje život. Poskytované služby a podmínky spolupráce jsou jasně popsané. Po dodání všech podkladů z mé strany mi bylo dodané to, co jsem potřeboval. Jsem spokojený a věřím, že i další spolupráce bude na vysoké úrovni, tak jako doteď.

Stránky společnosti najdete zde: www.lesuris.com.