Byznys našich klientů: Využití smyslů s Dagmar Mega

Byznys našich klientů: Využití smyslů s Dagmar Mega

Dagmar Mega se věnuje školením a kurzům, které se zabývají mozkem a smysly. Věří, že posilovat smyslové vnímání potřebuje každý, jen si to spousta lidí neuvědomuje. Kvůli koronavirové situaci musela přetvořit své kurzy a školení z prezenční formy do online podoby. Snaží se ale svou činnost (offline i online) pravidelně inovovat a ráda sleduje novinky v oboru. Co v tuhle chvíli chystá nového?

 

Multisenzorické místnosti na konferenci
Je důležité si správně uspořádat jak prostory pracovní, tak i relaxační

Mohla byste představit vaši firmu a říct, jak jste se k vašemu oboru dostala?

Moje firma se jmenuje eydis, s.r.o. a byla krokem k rozšíření mého byznysu. Působím jako lektorka na volné noze a k založení firmy mě vedla spolupráce s firemním sektorem a zapojení dalších kolegů a kolegyň, se kterými se doplňujeme lektorsky i dodávkami služeb.

Věnuji se osobnostnímu rozvoji, tréninkům mozku, smyslové stimulaci a tvorbě multisenzorického prostředí. Cílem kurzů je, abychom byli výkonnější, měli lepší paměť a pozornost, rychlejší reakce a pohotově komunikovali. K tomu se váže také úprava prostředí – jak upravit prostředí, ve kterém pracujeme a jak nastavit prostor, kde relaxujeme. S tím souvisí multisenzorické místnosti snoezelen, které pomáhám vytvářet. Tomu se věnuji už skoro 15 let, od dob, kdy jsem čerpala zkušenosti na zahraničních stážích.

 

Má váš obor nějaká specifika?

V mé činnosti se prolíná psychologie, speciální pedagogika i aplikovaná neurověda. Zajímají mě výzkumy mozku, propojení s tělem a smysly. Tyto věci aplikuji do praxe a zjednodušuji tak, aby jim lidé porozuměli. Hlavním specifikem je nejspíš to, že práci se smysly nikdo primárně nevyhledává, protože lidé nemají pocit, že je to potřeba – když špatně vidí, jdou k optikovi, když špatně slyší, jdou k lékaři. Až když se přidají další problémy (např. s komunikací, s pamětí, nebo pozorností) a přijdou za mnou, protože jsem absolvovala výcviky komunikace, koučinku, neuroligvistického programování, takže jim díky tomu poodhalím sílu smyslů.

Protože vše do naší mysli přichází skrze smysly, je to základní materiál, se kterým pak mozek dále pracuje. Když cíleně upravíme tento koktejl, tak se mnoho věcí zlepší velmi rychle a efektivně. S klienty vždy zmapuji a zanalyzuji výchozí stav a začneme pracovat na doplnění smyslových podnětů které jim chybí, navrhnu činnosti, které pak zaktivizují jednotlivá mozková centra a postupně se vše začne zlepšovat a klienti se cítí výkonnější a aktivnější.

 

Setkala jste se v začátcích s překážkami? Musela jste se vypořádávat s nepochopením veřejnosti?

S nepochopením jsem problém neměla, vždy, když dostanu příležitost vysvětlit, v čem je moje práce užitečná, každý tomu porozumí velmi rychle. Lidé mě vyhledávají, protože umím téma jasně vysvětlit a jdu hned prakticky k věci. Překážky jsou spojené se specifiky, které jsem zmínila. Lidé ani společnosti primárně nevnímají potřebu upravovat pracovní prostředí a nastavovat v něm relaxační prvky. Firmy a společnosti zajišťují pro psychickou pohodu svých zaměstnanců různé benefity, jako třeba vstupy na plavání, nebo masáže.

Potřeba se vzdělávat ohledně smyslů a tréninku mozku bývá u firem s vyšší firemní kulturou, kde si chtějí udělat např. školení prevence stresu, syndromu vyhoření. Tou překážkou je, že nejprve musím udělat určitou osvětu, aby bylo zřejmé, že zapojením smyslů dosáhneme rychleji kýženého cíle. Další překážka, která mě napadá je ta, že existuje málo zrealizovaných projektů ve firmách, které by se daly používat jako ukázkové. Na jednu stranu je dobré, že obor není tak rozšířený a mám pro své působení velký prostor, ale na stranu druhou se mi pak určité věci ze stejného důvodu hůře dokládají.

 

Zakladatelka společnosti eydis Dagmar Mega
Dagmar Mega se v oboru pohybuje už přibližně 15 let

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Ušla jsem obří kus cesty, ale přede mnou je toho ještě víc. Mám pocit, že v některých věcech jsem objevovala Ameriku, která je už dávno osídlená. U každého podnikání je ale potřeba ty drobné krůčky podniknout, a právě díky vytrvalé práci se posunout vpřed. Proměna souvisí i s koronavirem, protože jsem kvůli situaci musela přejít z prezenčních školení a kurzů na jejich pořádání online. To, že jsem byla donucena se posunout do online světa, mě ale také posunulo kupředu a mohla jsem si díky tomu rozšířit svoje portfolio o videokurzy a videonávody.

 

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Co se týče tréninku paměti, mozku a soft skills, tam je konkurence obrovská. V oblasti kurzů a aktivit ohledně zapojení smyslů, multisenzorických místností atd., toho je zas jen málo. Já tedy obecně konkurenci nevnímám nijak špatně, spíš mě motivuje k realizaci inovativních prvků. A v mém oboru, když bude konkurence víc, vyroste i silnější povědomí o tématu, čímž naroste poptávka po podobných školeních a zřizování relaxačních a stimulačních koutků a místností. V tomto směru bude vždy dostatek zakázek.

 

Za pokrok považuji, že se mi rozšiřuje klientela a že implementuji inovativní prvky – např. v tuto chvíli pracuji na virtuální realitě.

 

Co je vaším pracovním cílem?

Já si cíle příliš nekvantifikuji, protože mám pocit, že můžu zvládnout cokoliv, když tomu věnuji dostatek času a energie, ale samozřejmě tohle funguje na principu něco za něco. Je důležité si správně nastavit work-life balance, aby člověk vedle práce měl čas i na sebe, na rodinu a na své zájmy. Snažím se, aby v rámci mé společnosti byl nárůst zakázek, a aby činnost byla inovativní. Ráda sleduji novinky a spolupráce na nových technologiích. Za pokrok považuji, že se mi rozšiřuje klientela a že implementuji inovativní prvky – např. v tuto chvíli pracuji na virtuální realitě.

 

Cílem kurzů je, abychom byli výkonnější a měli lepší paměť
Cílem kurzů je, abychom byli výkonnější a měli lepší paměť

Koronavirová krize ovlivnila životy nás všech. Jakým způsobem se dotkla konkrétně vašeho byznysu?

V průběhu covidu přišlo několik výzev. Na začátku to bylo dobré v tom, že se mi uvolnil prostor a mohla jsem se věnovat objevování nových nástrojů. Potom přišla druhá vlna a já musela zrychlit v online kurzech a webinářích a hledat další cesty, jak je oživit a udělat ještě interaktivnější. Ale přišlo i období, kdy byla celá situace demotivující, protože opatření nebrala konce. Člověk si pak uvědomil, jak křehká je existence toho, co si vybuduje. Naštěstí jsem nemusela čelit situaci, kdy bych zvažovala ukončení podnikání. Zakázky stále byly a věřím, že budou stále přibývat.

 

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigem?

Ofigo mi doporučila známá, která se věnovala online marketingu. Když jsem hledala, jak si založit virtuální sídlo, tak mě nabídka od Ofiga zaujala. Nemám ráda papírování a běhání po úřadech. Ofigo mi v tomhle opravdu velmi pomohlo a ušetřilo mi mnoho času. Celá spolupráce byla moc příjemná a potěšilo mě, že spolu s dokumenty mi přišel i balíček na oslavu. Byla to pro mě motivační událost. Jako velké plus vnímám i to, že cokoliv jsem řešila v průběhu další spolupráce, tak jsem se mohla spojit se skutečným člověkem a nedostala jsem jenom automatickou odpověď na email. Rozhovor o podnikání klientů je také moc příjemná záležitost a děkuji za něj!

Na nabídku kurzů se můžete podívat na eydis.cz.