Byznys našich klientů: Svět realit Michala Staňka

Svět realit_michal staněk

Michal Staněk začal podnikat zcela spontánně poté, kdy se rok a půl snažil najít dům ke koupi pro sebe. Od toho už byl jen krok, aby si udělal certifikaci a sám začal aktivně nemovitosti prodávat. Cesta k vlastní realitce vedla přes získání zkušeností v renomované realitní kanceláři, dnes už ale Michal pomáhá klientům pod vlastní značkou. Jaké překážky musel v začátcích překonat a co je jeho pracovním cílem?

Mohl byste představit svou firmu a přiblížit, jak jste se k oboru dostal?

Realitní kancelář Poctivej realiťák zastává pozici v oboru jako „one man show“, veškerou činnost zatím zvládám samostatně. Spolupracuji však s týmem externích specialistů, kteří na bázi zakázek pokrývají různé aspekty podnikání – od právních služeb přes hypoteční poradenství až po grafické práce na fotografiích a promo videích, či účetní služby. Inspiraci k založení firmy jsem našel během vlastního hledání a shánění domu, kdy jsem po roce a půl intenzivního hledání dospěl k rozhodnutí získat realitní certifikát.

Nápad na vlastní podnikání se zrodil zcela spontánně během mého průzkumu realitního trhu. Po návštěvách několika realitních kanceláří a zjištění, že je na trhu přes 3 800 kanceláří, které nabízejí podobné služby bez výrazného odlišení, jsem se rozhodl, že moje online prezentace bude zcela odlišná — abych se vyhnul zapadnutí v davu identických firem.

Michal-stanek
Michal Staněk se k oboru realit dostal zcela spontánně

Má váš obor nějaká specifika?

Realitní sektor je charakterizován svými specifiky, přičemž si udržuje určitou nostalgii devadesátých let. Jedná se o tradiční obor, ve kterém se během dekád mění relativně málo věcí. Základem činnosti zůstává prodej nemovitostí, což je konstanta, která je neměnná.

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

V realitním sektoru ne, jednu z hlavních výzev ale představuje samotná certifikace. I když máte zkušenosti s prodejem a dobrou znalost nemovitostí, bez potřebné certifikace vám zákon neumožňuje nemovitost prodat. Další významnou výzvou jsou samotní klienti, kteří mají často neúměrná očekávání ohledně ceny své nemovitosti. Upnou se k nějaké konkrétní částce a vůbec nezohledňují tržní podmínky a odhady, které mohou být díky dynamice trhu opožděné. To vede k situacím, kdy jsou odhady vyšší než aktuální tržní hodnota, a klienti nejsou ochotni přistoupit na snížení ceny. 

Mnohdy k tomu navrhují změny, jako jsou úpravy textu inzerátů nebo přidání fotografií, ve snaze zvýšit šance na prodej, přestože klíčovým faktorem jsou kvalitní fotografie a videa. Tyto výzvy vyžadují od realitního makléře nejen odborné znalosti, ale také schopnost efektivně komunikovat a vést klienty k realistickému přístupu během prodeje jejich nemovitosti.

Michal
Michal Staněk rád provokuje

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Přechod od práce v realitní kanceláři k samostatnému podnikání v realitním sektoru pro mě znamenal klíčovou proměnu. I když jsem svou kariéru začínal v jedné z nejlepších realitních kanceláří, která své služby poskytovala s maximální profesionalitou, rychle jsem dospěl k poznání, že tento model práce není pro mě. Přes veškerou kvalitu a poctivost služeb jsem cítil, že nemohu pracovat tak, jak bych potřeboval, kvůli nutnosti dodržování předem stanovených pravidel kanceláře.

Pro mě se staly realitní kanceláře jakýmsi přežitkem, protože jsem pochopil, že nemovitosti neprodávají samotné kanceláře, ale konkrétní makléři svou osobní prací a přístupem. Toto poznání mě vedlo k rozhodnutí opustit pracovní místo a vydat se na vlastní podnikatelskou cestu. Chtěl jsem pracovat na vlastní účet, mít kontrolu nad tím, jak a jaké služby nabízím, a hlavně mít možnost dělat věci podle svých představ a zásad. Tato proměna byla zásadním krokem v mé kariéře a otevřela mi dveře k vytvoření vlastní realitní firmy.

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Uvědomil jsem si, že je v realitním sektoru prostor pro odlišení se od konkurence, a to hned v několika aspektech. Začnu asi webem, který vyniká v moři uniformity. Po prohlédnutí stovek stránek jsem narazil pouze na jednu realitní kancelář v Ostravě, která na mě udělala dojem. Ostatní se opakovaly v banálních sloganech, což mi dalo možnost se prezentovat jinak.

Můj přístup se liší také v kvalitě prezentace nemovitostí. Každou zakázku doprovázím kvalitními fotografiemi a videem bez ohledu na náklady, přičemž si stanovuji minimální cenu nemovitosti, pod kterou nejdu, aby se pokryly vyšší náklady na marketing.

Na sociálních sítích vytvářím pro každou nemovitost cílené kampaně a dbám na to, aby prezentace nemovitosti nebyla jen rutinní záležitostí. Snažím se, aby média byla nejen kvalitní, ale i originální, včetně lehké provokace a inspirace od konkurence, avšak s osobitým přístupem.

Kromě mě je tu skupina kolegů, kteří také kladou důraz na kvalitu a poctivost ve své práci. Realitní obor je sice náročný a někdy zatížený negativními jevy, jako jsou podvody a laxnost, ale já se snažím ukázat, že jiný způsob práce je možný a výhodný jak pro klienty, tak pro realitní trh.

Stanek
Michal Staněk prezentuje nemovitosti k prodeji

Co je vaším pracovním cílem?

Přestože je běžným cílem společností zisk, já se zaměřuji především na spokojenost a pozitivní zkušenost svých klientů s prodejem. Nechci, aby klienti měli pocit, že jejich nemovitost byla prodána rychle a možná i pod hodnotou kvůli nezodpovědnému přístupu makléře. Mým záměrem je, aby z prodeje odcházeli s dobrým pocitem a v budoucnu se ke mně obrátili, pokud budou potřebovat prodat další nemovitost. Tento přístup se mi osvědčuje, neboť většina mých prodejů vychází z doporučení a osobních zkušeností klientů, což mi umožňuje minimalizovat výdaje na reklamu.

Realitní sektor je charakterizován svými specifiky, přičemž si udržuje určitou nostalgii devadesátých let.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigo?

Spolupráce s Ofigo je pro mě součástí mého podnikání, které se opírá o dlouhodobé partnerství. Aktuálně využívám dvě sídla prostřednictvím vašich služeb, jedno z nich je věnováno realitní činnosti. Před lety jsem si u vás zřídil sídlo jako živnostník, což jsem následně transformoval na společnost Virtuanum. Stejný krok plánuji i pro realitní část mého podnikání. Na rozdíl od některých realitek, které preferují tradiční kancelářské prostory, já se orientuji primárně na online prostředí, které odpovídá mému podnikatelskému zaměření a představám. Ambice vlastnit fyzickou kancelář nemám, proto jsou služby jako ty vaše pro mě ideálním řešením.

Jak vnímáte skutečnost, že máte firmu umístěnou ve virtuálním sídle?

Není nezbytné vlastnit fyzickou kancelář, když je možné mít sídlo firmy na jiném místě a vyhnout se tak starostem spojeným s provozem kanceláře. Díky využívání datové schránky lze navíc komunikovat s úřady elektronicky, což přináší další úsporu času a eliminuje potřebu osobních návštěv. Výhody takového modelu jsou značné. Jediným potenciálním nedostatkem může být občasné vnímání virtuálních sídel některými institucemi nebo společnostmi. Například při žádosti o hypotéku jsem narazil na problém, kdy bylo virtuální sídlo bráno za překážku, což mě donutilo vyhledat jinou společnost, která takové řešení akceptovala. Problematika tedy spočívá ne tolik ve virtuálních sídlech samotných, jako spíše v jejich vnímání veřejností.

Aktuální nabídku nemovitostí najdete na stránce: www.poctivejrealitak.cz

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.