Byznys našich klientů: Štěpán Auředník se snaží pomáhat lidem s pomocí magnetismu

Byznys našich klientů: štěpán auředník se snaží pomáhat lidem pomocí magnetismu

I k oborům, které působí lehce esotericky, se dá přistupovat erudovaně. To dokazuje i Štěpán Auředník se svou firmou Alkywan Technologies, která vyrábí disky k magnetoterapii.

Co vás k podnikání / oboru přivedlo?

Již v době, kdy jsem vystudoval univezitu v americké Kalifornii, jsem měl jasno, že se chci zabývat pro tento svět něčím užitečným. Po svém návratu do České republiky jsem se stal ředitelem dlouholetého projektu na ochranu přírody, který vznikl za spolupráce Ministerstva Zemědělství ČR a uznávaného českého rybářského odborníka Jakuba Vágnera. Součástí projektu byly i přednášky pro žáky základních a středních škol, kde jsme studenty seznamovali s důležitými tématy týkajícími se ochrany přírody, jako je například kvalita vody, čištění a průchodnost řek pro ryby, obnovitelné zdroje a obnovení populace různých druhů ryb v povodí řek na území České republiky. Viděno v tomto světle, můj vztah k přírodě, obzvláště pak k vodě, se touto činností ještě více prohloubil a můj pracovní směr se tedy později jen ustálil.

Jaká jsou specifika vašeho oboru?

Firma Alkywan Technologies s.r.o. se zabývá vývojem a distribucí zboží vyrobeného na základě vědeckých a technologicky inovativních nápadů vedoucích ke zlepšení života nejen lidí, zvířat – včetně domácích mazlíčků, ale i rostlin. Naše produkty fungují na bázi nové technologie v oblasti magnetoterapie a GPZ inženýrství. Magnetické pole totiž zcela zásadně ovlivňuje životní energii všeho živého a mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že bez magnetického pole Země by zde život vůbec nebyl možný. Většina budov ve kterých bydlíme nebo pracujeme má železobetonovou konstrukci, která nám vytváří silnou, nepřirozenou bariéru a odděluje nás od zemského magnetismu. Tento fakt se ale týká i automobilů, ba dokonce většiny dopravních prostředků, ve kterých trávíme stále více času. Následná porucha magnetické rovnováhy způsobuje různé bolesti, onemocnění, dysfunkci buněk a mnoho dalších problémů. Naše produkty mohou velmi pomoci při obnově rovnováhy a správného náboje magnetického pole v našem těle. Tím tak posílit imunitní systém, buňky i naši každodenní vitalitu.

Mohl byste váš produkt popsat trochu konkrétněji?

My to nazýváme jako disky k magnetoterapii. Jedná se o malé disky, které mají v průměru asi 7 cm. Fungují vlastně tak, že když se vloží do vody, tak ji zmagnetizují. Když se do ní pak člověk položí, ideálně celý, tak se mu přes kůži dostane pozitivní energie do celého těla. Zároveň přispívá imunitnímu systému, což je minimálně teď, v době koronavirové krize, velice aktuální téma.

Byznys našich klientů: štěpán auředník se snaží pomáhat lidem s pomocí magnetismu
Štěpán Auředník se zabývá výrobou magnetických disků

Setkali jste se v začátcích s překážkami?

S různými překážkami se potýkáme od samého začátku a to poměrně často. Já však beru překážky jako výzvu. Situace se má tak, že na světě existuje celá řada podvodných produktů a to převážně z oblasti esoteriky. Lidé jsou zmatení a většinou sami nevědí, jakým výrobkům mohou věřit. Abych řekl pravdu, vůbec se jim nedivím. I z tohoto důvodu pokládám za jednu z našich největších překážek narušenou důvěru našich potenciálních klientů. Na druhou stranu mince, s touto situací jsem byl obeznámen od samého začátku svého podnikání a o to více jsem byl motivován nabídnout lidem produkty, jejichž funkčnost je založena na důvěryhodných vědeckých poznatcích.

Myslíte tedy, že vás od konkurence odlišuje více erudovaný přístup?

Magnetoterapie naší konkurence funguje většinou na bázi permanentních magnetů. U permanentních magnetů jsou sice výsledky zdokumentované a pozitivní, ale ne zase tak převratné. Důvod je ten, že magnetické pole z permanentních magnetů není stejné, jako magnetické biopole těla a tělo ho musí přetransformovat. Navíc, v tekutinách není magnetické pole trvalé a působí jen maximálně hodinu, spíše minuty, a vymizí se ztrátami bez užitku. Takovéto magnetické pole je minusové polarity, takže tělo je schopno absorbovat jen určitou část nebo množství. Proto je působnost jen dočasná. U magnetické vody vyrobené naší, nově vyvinutou technologií, je účinnost jiná, větší, prospěšnější a nezpůsobuje žádné vedlejší účinky, protože magnetické pole v souladu s biopolem těla a buňky ho přijímají bezprostředně a okamžitě, bez ztrát. Jedná se o zcela zásadní rozdíl a možná právě to je klíč, proč je účinnost mnohem prospěšnější a kvalitnější.

Jak se vaše podnikání od prvního dne proměnilo?

Z počátku jsme naše obchodní aktivity, z důvodu větší otevřenosti, směřovali na zahraniční trhy. Evropský trh není v oblasti zdraví tak přísný, jako například v USA. To se týká již požadavků na samotnou kvalitu výrobních materiálů. I to je jeden z důvodů, proč na našem trhu došlo k expanzi různých výrobků, o kterých se domnívám, nejen že nejsou funkční, ale ve výsledku lidem i škodí. Naše produkty se od konkurence vyjímají i tím, že nejsou elektrifikovány. Díky tomu naše přístroje můžou používat například těhotné ženy nebo lidé s kardiostimulátorem. Reflektují metody magnetoterapie, avšak nepoužívají žádné přístroje s elektromagnetickými výboji. Nemají tak vedlejší účinky a jsou mnohem šetrnější k přírodě. Naše nová technologie využívá transformované částice, které jsou v souladu s bio-magnetismem všeho živého. Tyto částice se naváží na atomy vodíku a tím magnetické pole vytváří. Pulsní magnetické pole svým působením několikanásobně zvětšuje prostupnost buněčných membrán. A to je jeden z klíčů ke správnému fungování imunitního systému vašeho těla. Funkční imunitní systém je zcela zásadní pro vaše zdraví a pro dlouhý život.

„Na světě existuje celá řada podvodných produktů a to převážně z oblasti esoteriky. Lidé jsou zmatení a většinou sami nevědí, jakým výrobkům mohou věřit.“

Co je vaší pracovní metou?

Mojí pracovní metou je především opravdová touha pomoci lidem a přírodě. Z tohoto důvodu kladu velký důraz na funkčnost a kvalitu našich výrobků. Mým hlavním hnacím motorem byl navýšený počet spokojených klientů, kteří našim výrobkům dávají pozitivní zpětnou vazbu.

Jak změnila vaše podnikání koronavirová krize?

Krize nepřišla vhod 99% lidské populace, ale naše firma od začátku dbá na kvalitu a veškeré naše produkty jsou vyráběny u nás, v České republice. Materiály k výrobě se nám podařilo sehnat na poslední chvíli a co se týká výroby, krize nás pak tedy příliš neomezila. To ovšem neplatí pro oblast přepravy našeho zboží k našim zahraničním klientům. Například ve Francii, z důvodu vládního nařízení, pošty zadržovaly a nedoručovaly balíčky. Naši tamní klienti tak čekali na objednané zboží až 8 týdnů. Díky krizi nám vznikly časové prodlevy, kterých jsme se snažili využít alespoň v rámci kreativity. Světlo světa tak spatřil zbrusu nový oranžový model našich energetických disků a to pro majitele rodinných bázénů. Klientům by měl udělat radost především v této době, kdy pravděpodobně valná většina nebude moci, ať již z finančních či jakýchkoliv jiných důvodů, čerpat energii během dovolené někde v zahraničí u moře.

Jak proběhlo založení vaší firmy přes společnost Ofigo?

Živnostenské oprávnění mi pochopitelně dávalo možnost vrhnout se do byznysu okamžitě, ale při našich úmyslech expandovat např. i do USA, bylo pochopitelně zapotřebí důstojnějšího, stabilnějšího zázemí a to po všech stránkách. Obrátil jsem se na firmu Ofigo, neboť mě zaujala jejich nabídka. Firma se o všechno postarala řádně a včas. Ušetřila mi práci s náročnější počáteční administrativou a tak mi vznikla vlastní firma prakticky z pohodlí domova. Toho času jsem byl velmi zaneprázdněn okolnostmi vývoje produktů a opravdu nevím, zdali by tenkrát bez pomoci Ofigo k založení firmy vůbec došlo. V současnosti lze naše produkty zakoupit kupříkladu i na druhém největším e-shopu v Česku, a proto i s odstupem času, rozhodnutí nechat si založit firmu, vnímám jako správné.

Stránky Alkywan Technologies najdete na adrese www.alkywan.com.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.