Byznys našich klientů: Pohodové stavby Daniela Večerka

Pohodové stavby_daniel večerek_cover

Daniel Večerek si založil vlastní firmu po řadě negativních zkušeností se společností, pro kterou pracoval. Kritická byla především nedostatečná komunikace ze strany jednatele a problematický průběh stavebních projektů, což vedlo k nespokojenosti Daniela i klientů. Hlavním impulsem se stala rodina, u které výrazně přispěl k úspěšnému dokončení stavebních prací. Jejich pozitivní zpětná vazba jej inspirovala k osamostatnění a poskytování komplexních služeb v oblasti stavebnictví. Co Daniela odlišuje od konkurence?

Mohl byste představit svou firmu a přiblížit, jak jste se k oboru dostal?

Specializujeme se na realizaci zděných rodinných domů. Rozhodli jsme se osamostatnit po řadě negativních zkušeností s firmami, pro které jsme dříve pracovali. Klíčovým momentem byla spolupráce s firmou z Ostravy, která nebyla uspokojivá — jak pro nás, tak pro klienty. Jednalo se o nedostatky v jednání majitele firmy a průběhu staveb. 

Stalo se to při dokončování domu pozdě v noci, kdy se majitelé již stěhovali a projevili hluboké zklamání, že byl jejich skromný dům ve výstavbě čtyři roky. Naopak byli nadšeni z našeho přístupu a kvality práce, což nás inspirovalo k založení vlastní společnosti. Tato situace nás přesvědčila, že má smysl zahájit vlastní podnikání, abychom mohli poskytovat služby na vyšší úrovni, bez kompromisů na straně kvality a spokojenosti klientů.

„Realizujeme stavby domů, které se pro mnohé stanou domovem na celý život, což je závazek, k němuž přistupujeme s maximálním nasazením a zodpovědností.“

Daniel-vecerek
Zakladatel společnosti Daniel Večerek

Má váš obor nějaká specifika?

Pokud chcete v tomto oboru podnikat, je důležité nabízet kvalitní služby. Od toho se odvíjí i možnost získat doporučení od těch, kteří s vašimi službami již mají osobní zkušenosti.

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

V počáteční fázi podnikání se získávání zakázek ukázalo jako výzva, zvláště v odvětví, kde hodnocení a reference od předchozích klientů hrají zásadní roli, protože jsme na začátku žádné recenze neměli. Vzhledem k tomu, že stavba domu představuje pro mnohé jedno z největších životních rozhodnutí a často je spojena s významným finančním závazkem, potenciální klienti kladou velký důraz na zkušenosti a doporučení.

Naše očekávání rychlého rozvoje se střetlo s realitou, která byla opačného charakteru. Značné prostředky byly investovány do reklamy, což se ukázalo jako nákladnější než jsme předpokládali. I přes doporučení od těch, pro koho jsme již pracovali, trvalo určitou dobu než se podnikání rozjelo, což je v sektoru s tak velkými investicemi pochopitelné, protože zakázky nepřichází každý den.

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Stále jsme relativně na začátku, pozvolna se ale orientujeme na rozsáhlejší projekty, včetně kompletních staveb domů nebo alespoň realizace hrubých staveb. Doposud byl náš záběr převážně omezen na specifické řemeslné práce v rozsahu od jednoho týdne do dvou měsíců. Typicky probíhal proces tak, že si investor stavby rodinného domu řídil projekt sám a najímal si nás pro konkrétní úkoly jako je například vyzdívání. Další fáze stavby si zajišťoval podle aktuálních potřeb, jak stavba postupovala. Tento přístup jsme nyní rozšířili a specializujeme se na kompletní realizace staveb na klíč. Nabízíme tak klientům komplexní službu od základů až po finální dokončení.

Vecerek
Pohodové stavby Daniela Večerka

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Primárním faktorem, který nás odlišuje, je cena. Důvodem je, že celý projekt realizujeme vlastními silami bez zapojení nadřízeného, který by uplatňoval provizi za správu stavby. Větší firmy s rozsáhlým portfoliem zakázek často nastavují vyšší cenové relace, neboť disponují dostatečným ziskem a nemají potřebu přijímat každou zakázku. Významným rozlišovacím prvkem mezi námi a konkurenty je však přístup ke stavbě domu, jako bychom pracovali pro někoho blízkého. Vždy hledáme možnosti, jak poradit, případně navrhnout úsporná řešení, s cílem nejen dokončit projekt co nejefektivněji, ale také s ohledem na finanční možnosti klienta. Projekt pro nás není jen práce, která má být rychle zhotovena za účelem zisku, ale záležitost, k níž přistupujeme s osobním zájmem a zodpovědností.

Co je vaším pracovním cílem?

Poskytovat služby nejvyšší kvality, to je náš hlavní cíl, díky kterému nás lidé nejen doporučují, ale také se na nás obrací s novými projekty. Nedávno přišla žádost o realizaci rodinného domu v Palkovicích, kde jsme byli vřele doporučeni díky naší práci. Záleží nám na tom, aby byli naši klienti maximálně spokojeni. Ačkoliv je podnikání z velké části o financích, důležité je, aby obě strany byly spokojené, což je základ pro úspěšnou spolupráci. Realizujeme stavby domů, které se pro mnohé stanou domovem na celý život, což je závazek, k němuž přistupujeme s maximálním nasazením a zodpovědností.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigo?

Spolupráce s Ofigo předčila všechna má očekávání. Stát na počátku cesty podnikání přináší řadu neznámých, proto byla volba obrátit se na Ofigo skvělým rozhodnutím. Celý proces založení firmy proběhl hladce a bez nutnosti zasahovat do jednotlivých kroků — stačilo předat potřebná oprávnění a dokumentaci, načež se Ofigo ujalo veškeré administrativy. Velkým plusem byla navíc příznivá cena za poskytnuté služby, což dobrou zkušenost ještě více umocnilo. 

Realizace a nabídku služeb Daniela Večerka najdete na webu pohostav.cz

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.