Byznys našich klientů: Podnikání Tomáše Hanáka a Michala Budíka v rudém oceánu firemního vzdělávání

Byznys našich klientů: podnikání Tomáše Hanáka a Michala budíka v rudém oceánu firemního vzdělávání

Firemní vzdělávání patří k oblastem podnikání, které jsou vyhlášeny svou velkou konkurencí. Do tohoto oceánu zbarveného do ruda se se svým jedinečným přístupem vrhli společníci, přátelé a specialisté na situační rozvoj Tomáš Hanák a Michal Budík.

V čem je vaše firma jedinečná?

Základním prvkem přežití organizace na trhu je míra její konkurenceschopnosti. Všichni koušeme do stejného koláče. Jsou společnosti, které se nají do sytosti, a jsou takové, na které zbydou jen drobky. Co tedy dokáže míru konkurenceschopnosti zásadně ovlivnit? Především kvalita pracovníků. Důležitým úkolem managementu je vést klíčové lidi k osobnímu a profesnímu mistrovství. Díky tomu mohou plně využít jejich potenciálu pro plnění dlouhodobých výzev. Naše společnost SITUALIST se specializuje právě na pomoc v této oblasti.

Organizace investují ohromné prostředky do rozvoje svých pracovníků. Naše jedinečnost je v přístupu, který má zajistit zhodnocení této investice. V uplynulých letech jsme s Michalem působili v oblasti tradičního firemního vzdělávání. Tzn. účastníci, umělé prostředí učeben, teorie, „scénky“. Problém tohoto typu vzdělávání je jeho nízká účinnost. Konkrétně v přenositelnosti do praxe a zaměření na cíle organizace. Přestože jsou účastníci spokojení a mají pocit obohacení, reálný vliv na praxi je minimální. Z pohledu investora je to velmi negativní výsledek. Když už do něčeho vkládáte peníze, tak očekáváte zhodnocení.

Věříme, že správná cesta vede skrze propojení cílů organizace, kompetencí pracovníků a situačního rozvoje (tréninku v praxi). Díky tomu se lidé učí jen takové věci, které mají přímý vliv na dosahování jejich cílů, a to v prostředí, které velmi dobře znají. Situační kouč je průvodce, který člověku pomáhá tento proces zrealizovat.

Běžně se nacházíme ve dvou rovinách. Buď nám klient svěří své pracovníky, kterým pomáháme v posunu, anebo učíme klienta dělat naši práci formou manažerských výcviků.

Společnost Situalist se věnuje tzv. situačnímu rozvoji

Narážíte při svém podnikání na nějaké překážky?

Ano. Je to neustálý souboj kvality, času a ceny. V lidech je zarytý stereotyp o podobě vzdělávání. „20 lidí zavřených v učebně a někdo, kdo jim dva dny říká, jak to mají dělat správně.“ – od této verze se snažíme co nejvíce distancovat, protože ji nepovažujeme za efektivní. Pokud je vaším cílem pouze administrativně splnit a udělat si „čárku“, pak je to v pořádku. Jestli ale chcete opravdu své lidi posouvat kupředu, je třeba zvolit jinou cestu.

A co motivuje vás?

Především rodina a úspěch. Nejsem věřící a myslím, že když člověk zemře, jednoduše přestane existovat. Proto chci, aby to, co dělám, mělo smysl a přinášelo užitek. Jde o to, jak si vás lidé budou pamatovat, a co jim tady po sobě zanecháte. Chceme, aby společnost SITUALIST byla vzorem jedinečného přístupu a zanechávala spokojené lidi, kterým byla průvodcem k úspěchu.

Co byste poradil někomu, kdo by chtěl začít podnikat ve vašem oboru?

Aby se odlišil od tradiční podoby firemního vzdělávání, která je odsouzena k úpadku. Zároveň přemýšlel nad jinými oblastmi práce s lidmi, kterým rozšíří portfolio.

Když věnujete lidem, se kterými pracujete, měsíce intenzivní péče, chcete, aby to v praxi fungovalo

Máte firmu na virtuálním sídle u Ofigo – jak to vnímají vaši klienti?

My většinu času trávíme u našich klientů. Už z principu je musíme navštěvovat přímo v jejich praxi, ne oni nás. Nejsme závislí ani tak na prostoru, jako na vztazích s našimi klienty.

Pokud byste rádi využili služeb společnosti Situalist, najdete je na webu www.situalist.cz nebo se můžete obrátit přímo na Mgr. Tomáše Hanáka: +420 728 989 228, hanak@situalist.cz.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.