Byznys našich klientů: Opravy silnic s Petrem Bukalem

Opravy silnic s petrem bukalem

Petr Bukal založil společnost, která opravuje silnice a cesty a využívá k tomu moderní technologie. Snaží se zachraňovat silnice dříve, než by jejich stav došel do takové fáze, že by se už opravit nedaly a musely by se udělat celé nové. Na počátku svého podnikání se setkal s nedůvěrou zákazníků k technologii, kterou neznali. Musí tak zákazníky i vzdělávat a přesvědčit je, že infra metoda je pro ně ekonomicky i ekologicky výhodná.

Prace
Petr Bukal používá infra metodu

Mohl byste představit vaši firmu a říct, jak jste se k vašemu oboru dostal?

Jsme společnost, která se věnuje opravám poruch asfaltových komunikací. Metoda oprav mi přišla vynikající a velmi inovativní. K oboru mě přivedl kamarád, se kterým jsme založili firmu, abychom dokázali, že existuje levný a efektivní způsob, jak zachraňovat stav našich silnic a cest dříve, než jsou v natolik špatném stavu, že se musí udělat celé nové.

Má váš obor nějaká specifika?

Naše specifika jsou taková, že naše technologie umožňuje provádět kvalitní opravy i tehdy, kdy klasická metoda už nemůže. Jinými slovy: používáme infra nahřívání, díky kterému si vytvoříme lokálně vyšší teplotu pro efektivní opravu. Nahřejeme poškozenou silnici (např. výtluk) sálavým teplem, přidáme novou asfaltovou směs a doplníme tak chybějící místo. Po zarovnání a uhutnění válcem je silnice opět jednolitá, homogenní a bezespárá. Díky tomu můžeme opravy provádět i v zimním období. Jediné omezení je, že při opravách nesmí chumelit nebo pršet. Voda by tak stále přitékala do opravovaného místa, a to by byla příčina nekvalitní opravy.

Náš přístup ke všem opravám je takový, že vše musí být perfektní.

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

S jistými překážkami se setkávám pořád. Jednou z překážek je nepochopení fungování této technologie, a především jejích výhod. Když výrobce představil stroj, který používáme, severské státy ihned pochopily, v čem tkví jeho výhoda a několik jich nakoupili. Tato patentovaná technologie pochází z českých hlav. A možná právě proto, že je to inovativní a pokroková technologie, staví se k ní spousta zákazníků s nedůvěrou. Někdy mám pocit, že chtějí zůstat u starého způsobu oprav „za studena“, protože takhle se to přece dělalo vždycky. Ale jsou tu i zákazníci, kteří nad tím přemýšlí a nechají si vše vysvětlit. Po tom, co jim opravíme zkušebně menší lokality, se přesvědčí o tom, že to je skvělé a vrací se k nám opakovaně.

Opravy silnic s petrem bukalem
Petr Bukal se snaží zákazníkům dokázat, že jim opravdu chce pomoci

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Z mého pohledu se hodně proměnil přístup k zákazníkům. Trpělivost a snaha jim vysvětlit, že jim opravdu chceme pomoci a také ušetřit jejich případné náklady na opravy, ke kterým by došlo, pokud je budou odkládat. Z pohledu mého kolegy, který se věnuje technologickým věcem, jsou to zkušenosti, které získáváme s každou zakázkou, protože silnice a cesty (a hlavně to, co je pod nimi) jsou různorodé.

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Určitě to je to ta infra metoda. Není mnoho firem, které ji používají. A ještě méně firem má stroj s takovým výkonem. Dále je to určitě náš přístup ke všem opravám. Vše musí být perfektní. Také spoustu zákazníků překvapuje, že si neúčtujeme za dopravu. Nemáme problém vyrazit za zakázkou kamkoliv, po celé republice. Díky tomu máme nejvzdálenější realizovanou zakázku 350 km daleko.

Co je vaším pracovním cílem?

Rád bych přesvědčil co nejvíce našich zákazníků, že naše metoda je pro ně přínosem. Nejen ekologickým, ale i ekonomickým. Také jsme zahájili spolupráci s firmou tady v republice, která vyrábí např. geomříže, které zpevňují silnice. Rozhodně chceme přispět ke zlepšení stavu našich silnic a cest, abychom všichni mohli pohodlně cestovat.

Opravy silnic s petrem bukalem
Patentovaná technologie pochází z České republiky

Koronavirová krize ovlivnila životy nás všech. Jakým způsobem se dotkla konkrétně vašeho byznysu?

Jsme jeden z mála oborů, kterého se koronakrize nedotkla, protože práce venku ve dvou, maximálně třech lidech, nebyla omezena. Takže z tohoto pohledu žádná omezení. Ta byla jen v tom, že obce dostaly méně peněz od státu a na opravy jich tak nemohly uvolnit tolik, kolik by chtěly.

Jak probíhala vaše spolupráce s Ofigem?

Firmu Ofigo mi doporučil kamarád, který s ní měl dobrou zkušenost. Rozhodl jsem se pro Ofigo také proto, že ještě nemáme vlastní sídlo. Založení do 7 dnů jsem považoval za marketingový tah, ale byl jsem příjemně překvapený, když se to stalo skutečností. Jakákoliv informace, dotaz nebo jiná komunikace byla velmi rychlá a musím říct, že přístup Ofiga byl profesionální. Vše fungovalo a funguje tak, jak má. Přesně tak jsem si to představoval. Služby Ofiga mohu jen doporučit!

Stránky Petra Bukala najdete na www.opravasilnic.cz.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.