Byznys našich klientů: Nezávislé finanční poradenství Lukáše Cinka

Finance_logicky(úvodní)

Lukáš Cinko se dlouho pohyboval v oboru financí. Díky zkušenostem získaným při práci v bance se rozhodl, že se vydá na dráhu nezávislého finančního poradenství, aby tak mohl pomáhat svým klientům.

Mohl byste představit svou firmu?

Jsme moderní poradenská firma zabývající se poskytováním profesionálního servisu a služeb jak pro fyzické osoby, tak i pro podnikatele, firmy nebo obce v oblastech financí, byznysu a investování. Našim hlavním cílem je pomoci lidem k dosažení finanční stability a svobody. Naše poslání spočívá v informování lidí, jak logicky hospodařit v oblasti financí a zhodnotit tak svou celoživotní práci a úsilí.

Jak jste se k oboru dostal?

Absolvoval jsem studium oboru finance na Bankovním institutu v Praze a už tehdy mi bylo jasné, že moje kariéra vede právě tímto směrem. Moje následné zkušenosti s prací v bance mi daly jasné znamení – proč se zaměřovat na produkty jedné banky, když je jich na trhu nespočet? A tak jsem se vydal cestou nezávislého finančního poradce, který nabízí služby a produkty napříč celým bankovním světem.

Díky této změně můžu svým klientům skutečně nabídnout to nejlepší, co je na trhu, a zároveň využít svých znalostí bankovních systémů a procesů ve prospěch klienta. Spolupracuji s drtivou většinou finančních institucí a základem mé práce je analyzování potřeb, přání a cílů klienta a následné vytvoření optimálního návrhu řešení. U mě si vždy dokážete spočítat, kolik jsem vám za dobu naší spolupráce vydělal nebo ušetřil.

Finance-logicky
Nezávislé finanční poradenství – Finance logicky – FinLogik

Má váš obor nějaká specifika?

Na penězích mě baví, že je to jediný jazyk na světě, se kterým se všichni domluvíme. Obor financí je velmi široký komplex nástrojů a služeb. Každodenní součást společenského života. Vzhledem k faktu, že žijeme ve světě peněz, je pro každého třeba se v této oblasti orientovat.

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

S překážkami jsem se setkal hlavně při přechodu ze svého zaměstnání v jedné bance do poradenství v oblasti celého finančního trhu. V bance jsem ovládal jednání s klientem na úrovni prodejce jedné značky a argumentoval jsem hlavně silou finanční instituce. Férové poradenství je úplně o něčem jiném. Trendy, ekonomický cyklus a široká škála produktů, které se neustále mění… To člověk musí v tomto oboru nejprve v detailu navnímat a pak neustále sledovat, aby nezaspal dobu. To vnímám jako překážky, které je ne každý schopen zvládnout.

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Naše podnikání souvisí s tím, že se v podstatě snažíme poskytovat poradenství ve všech aspektech finančního trhu, takže to jsou jak úvěry, tak pojistky, tak i finanční zajištění klienta. 

Proměnilo se hlavně tak, že se teď snažíme směřovat cestou B2B, takže teď připravujeme projekt, kde bychom vzdělávali firmy v rámci různých seminářů.

Zakladatel-1
Zakladatel firmy Finance logicky – FinLogik s.r.o. Lukáš Cinko

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Bezplatně poskytujeme informace z finančního světa, které jsou praktické pro každodenní využití i v rámci všeobecného přehledu. Usoudili jsme, že finanční gramotnost je u nás mezi běžnou populací velmi slabá a lidé financím často nerozumí. Stejně tak informovanost a finanční gramotnost je ve školském systému značně podceněna, a tak je potřeba ji prohlubovat a předávat na sociálních sítích, aby se dostala i mezi mladé.

Na penězích mě baví, že je to jediný jazyk na světě, se kterým se všichni domluvíme.

Co je vaším pracovním cílem?

Naším cílem je do budoucna celý projekt posunout i na úroveň škol. Aby se mladí lidé vzdělávali ještě předtím, než se setkají s nějakou nepříjemnou zkušeností, která je spojená s nesplácením úvěrů nebo exekucí, které na ty mladé lidi ve světě číhají.

Cílem tedy je dostat to zdravé finanční uvažování mezi (nejen) mladé lidi. Líbilo by se nám, kdybychom například mohli v 9. ročníku zprostředkovat vzdělávání v této oblasti, například v rámci jednoho pololetí.

Finlogik
Nezávislé finanční poradenství

Co vám jako začínajícímu podnikateli pomohlo, odkud jste získával rady do začátku?

Pomohlo mi hlavně to, že se pohybuji mezi jinými odborníky tohoto trhu. Bral jsem si příklad od zkušenějších kolegů a přátel. Pomohlo a pomáhá mi komunikovat zásadní otázky a přístupy s lidmi, kteří jsou v oborech specialisté.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigo?

Ofigo se nám jevilo jako nejpřijatelnější a nejtransparentnější řešení zakládání firmy. Hned ten den ještě zavolali a vysvětlili, co bude potřeba, takže proklientský servis byl skvělý. Celková spolupráce byla velmi pozitivní a věděli jsme, že jsme si vybrali dobře.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.