Byznys našich klientů: Jazyková aplikace Michala Ošváta

Jazyková aplikace michala ošváta

Michala Ošváta ke tvorbě jazykové aplikace na procvičování slovíček inspirovala jeho vlastní snaha oživit si německý jazyk. V online aplikaci WocaBee se žáci pod vedením svých učitelů mohou naučit spoustu nových slovíček a tím se zdokonalovat v cizím jazyce. Od ostatních jazykových aplikací se liší třeba tím, že používá umělou inteligenci a k jejímu vylepšování dochází na základě zpětné vazby jejích uživatelů.

Mohl byste představit vaši firmu a říct, jak jste se k vašemu oboru dostal?

Společnost WocaBee zastřešuje primárně aplikaci pro základní a střední školy, která pomáhá žákům s učením slovíček cizího jazyka. Pod hlavičkou firmy je i nová aplikace s názvem LangBee, která je určená pro jednotlivce, kteří se chtějí učit cizí jazyk komplexněji, ne pouze slovíčka, jak je tomu ve WocaBee.

V roce 2018 jsem plánoval jít pracovat do zahraničí, takže jsem si po několikaleté přestávce začal intenzivně oživovat němčinu a psal jsem si všechna nová slovíčka do excelové tabulky. Když už jich bylo kolem 150, přemýšlel jsem, jak se je naučit, aniž bych je musel tisknout. Dostal jsem nápad na aplikaci, vytvořil jsem jednoduchý prototyp a oslovil jsem svoji sestru, která učí na Slovensku angličtinu a němčinu. Aplikaci jsem tak postupně začal budovat ve spolupráci s učiteli. Žáci jsou z velké části ze Slovenska a Česka, ale aplikace se používá už v 7 zemích.

V čem se tedy aplikace WocaBee a LangBee liší?

Společné mají to, že procvičování probíhá úplně stejně. Odlišuje je, že ve WocaBee jsou žáci a učitel, učitel aplikaci ovládá, má k dispozici různé hry a písemky. LangBee je pro jednotlivé samouky, kteří když si objednají jazykový kurz, získají k němu už předpřipravený obsah.

Má váš obor nějaká specifika?

Celá naše činnost je specifická v tom, že se s aplikací WocaBee zaměřujeme přímo na konkrétní skupinu, kterou jsou učitelé a žáci.

Jazyková aplikace michala ošváta
Michala Ošváta ke tvorbě jazykové aplikace inspirovala jeho vlastní snaha oživit si jazyk

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

Překážky byly způsobené hlavně tím, že aplikace byla úplně nová a neznámá, takže se možná učitelé zpočátku báli vyzkoušet něco, co nebylo ověřené. Postupem času jsme od klientů získali skvělý feedback a aplikace se díky němu dále vyvíjela. Další překážkou bylo, že celý projekt řeším do velké míry sám, nejen co se týče vývoje softwaru, ale i marketingu a zákaznické podpory. Tím pádem byl první rok z hlediska vývoje společnosti trochu pomalejší.

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Největší změnou je počet uživatelů aplikace. První rok jsme jich měli kolem 4 tisíc, druhý rok 12 tisíc a v tuhle chvíli máme skoro 50 tisíc uživatelů. Česká společnost s.r.o. byla založena poměrně nedávno – v září 2020, a to z toho důvodu, že učitelé potřebovali možnost platby v českých korunách. Z pohledu českých učitelů byla toto rozhodně změna k lepšímu. Další novinkou je verze pro děti od 4 do 7 let, kde jsou obrázky a zvuk, takže cílová skupina se nám tímhle krokem rozšířila.

Spolupracujete vždy s celou školou, nebo jen se samostatnými učiteli?

Máme to tak i tak. Někdy objednává škola komplet pro všechny třídy, v jiných školách se objednává jenom pro jednu třídu s jedním učitelem, ale často se nám stává, že to začne jednou třídou a postupně se aplikace na škole rozšíří přes doporučení od kolegů. Jak už jsem říkal, primárně spolupracujeme se školami základními a středními, ale i na jedné vysoké škole se přes WocaBee učí latinské pojmy.

WocaBee spouští verzi pro děti
WocaBee spouští verzi pro děti od 4 do 7 let

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Odlišuje nás to, že naše aplikace je dostupná v češtině a ostatních mateřských jazycích daných států. U aplikací, které jsou v angličtině může mít učitel problém s jejím prosazením ve třídě žáků, kteří ještě jazyk neovládají na dostatečné úrovni. Dále nás odlišuje to, že aplikace vznikala a byla vylepšovaná na základě komunikace s učiteli i žáky, takže se dá říct, že je tvarovaná na míru školství. Aplikace funguje online, nemusí se nic instalovat a je tvořená co nejjednodušeji, aby byla použitelná pro co největší skupinu studentů.

Co je vaším pracovním cílem?

Naším cílem je mít 100 tisíc aktivních uživatelů. V době koronakrize jsem poskytl aplikaci úplně zdarma pro všechny státy. V tomto období přišly objednávky pro 300 tisíc žáků, ale reálně ji používala přibližně polovina z nich. 100 tisíc aktivních uživatelů by bylo krásné číslo, kterého není vůbec nereálné dosáhnout. Je to ale samozřejmě dlouhodobý proces.

Od klientů získáváme skvělý feedback, díky kterému se aplikace dále vyvíjí.

Vy už jste covidovou situaci trochu zmínil. Jakým způsobem se dotkla konkrétně vašeho byznysu?

Můj byznys covidová situace ovlivnila k lepšímu. Na počátku byla situace velmi složitá kvůli uzavření škol a přechodu na distanční formu výuky. Pak jsem dostal nápad školám pomoct a poskytnout jim aplikaci zadarmo. Tím, že aplikace dobře funguje i na dálku, nejen prezenčně ve školách, tak pomohla velkému množství žáků a spousta z nich si následně aplikaci koupila od září na celý další školní rok. Situace výrazně znásobila počet uživatelů aplikace o 200-400%.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigem?

Když jsem začal plánovat založení firmy v Čechách, hledal jsem firmu, která by mi proces zastřešila. U společnosti Ofigo se mi líbilo, jak měli na stránkách vše vysvětlené a hezky zpracované. Musím říct, že jsem byl hodně spokojený, protože celý proces proběhl bez nutnosti mých extra aktivit. Všechno bylo vyřízené rychle a bez problému.

Pro více informací navštivte stránky www.wocabee.app.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.