Byznys našich klientů: Informační technologie s Nikolou Dolejší

Informační technologie s nikolou dolejší

Nikola Dolejší se ve světě IT pohybuje už od vysoké školy. Věnuje se tvorbě webových a mobilních aplikací a cítí, že covidová situace přispěla k vyššímu zájmu o internetovou bezpečnost. Věří tomu, že dostatečné proškolení běžných uživatelů může napomoci tomu, aby uživatel dokázal kyberútoku zabránit sám.

Mohla byste představit vaši firmu a říct, jak jste se k vašemu oboru dostala?

Moje firma Celdy Technology se zabývá službami v oblasti IT, což je strašně široký obor. V oboru jsem původně začínala jako živnostník už v 90. letech, protože mě vždy práce kolem počítačů bavila a hodně jsem se toho naučila. Po nějaké době jsem si říkala, že v určitých věcech je lepší vystupovat jako firma než jako živnostník, takže jsem založila Celdy Technology a pokračovala jsem v činnosti dál. V rámci této firmy pracuji na různých projektech a pro klienty dělám IT služby, se kterými zrovna potřebují pomoci.

Věnuji se tvorbě webových aplikací, aplikací pro mobilní telefony a hodně se zajímám o oblast počítačové bezpečnosti a zálohy dat. Velké firmy mívají tyto věci vyřešené, ale malé firmy potřebují často pomoci hlavně se zálohováním svých dat. V podstatě učím zákazníky, jak data zálohovat, aby to bylo bezpečné. Záloha by měla být vždy na jiném místě, než je počítač, aby třeba v případě vyhoření místnosti neshořela i záložní data.

Má obor internetové bezpečnosti nějaká specifika?

Počítačová bezpečnost se dá rozdělit hned do několika oblastí, kterými jsou:

  1. Bezpečnost dat
  2. Zabezpečení sítí – např. firewally a zabezpečené brány. To jsou nadstavby, které moc jednotlivců řešit nemusí, ale u firem je takové zabezpečení důležité. Za poslední rok mnohonásobně vzrostly počty hackerských útoků, takže si stále více lidí uvědomuje, jak důležité zabezpečení sítí opravdu je.
  3. Poučení lidí – to je podle mého úplně nejdůležitější oblast internetové bezpečnosti. Když budou uživatelé dostatečně poučeni, dokážou často útoku zabránit sami. Je důležité, aby lidé věděli, co smí a nesmí a jaká aktivita na internetu je podezřelá. Hodně populárním se poslední dobou stává vishing (voice phishing), který funguje tak, že vám někdo zavolá a vytáhne z vás informace, díky kterým se dostane do vašeho počítače i do sítě. Důležité je poučit lidi, aby něco takového neudělali.
  4. Soulad s legislativou – mezi úkoly bezpečnosti patří i zajištění souladu IT infrastruktury s legislativou a případně interními předpisy. V českém prostředí se jedná hlavně o soulad s GDPR. Tento bod uvádím pouze pro úplnost, protože této problematice se příliš nevěnuji.

Setkala jste se v začátcích s překážkami?

Překážky byly a budou, ale podle mého slouží především k tomu, aby se překonávaly. Nevybavuji si, že bych někdy narazila na překážky, které by byly nepřekonatelné.

Informační technologie s nikolou dolejší
Kromě informačních technologií se Nikola Dolejší zajímá i o létání

Souhlasíte s názorem, že v IT není třeba mít vzdělání oboru, ale stačí talent?

Nesouhlasím. IT je hodně založeno na znalostech, a přestože se obor velmi rychle vyvíjí, já osobně do dnešního dne čerpám z dovedností, které jsem se naučila před lety. Základní principy se nemění a spousta věcí funguje podobně i nadále. Nové informace pořád nabírám, ale pracuji i s těmi původními. Bez znalostí určité oblasti se podle mě v oboru nelze dlouhodobě udržet. Pokud vás bude IT bavit, můžete se novým znalostem rychle naučit, ale bez znalostí nemůžete uspokojovat potřeby zákazníků.

Co je vaším pracovním cílem?

Nemám konkrétní firemní cíl, ale mám rozpracovaných několik projektů, v rámci kterých si dávám dílčí cíle. Jediným mým pevným cílem je, aby se moje aplikace uživatelům líbily a byli spokojeni se mnou poskytovanými službami.

Překážky jsou k tomu, aby se překonávaly.

Koronavirová krize ovlivnila životy nás všech. Jakým způsobem se dotkla konkrétně vašeho byznysu?

Covidová situace IT firmám jako je ta moje velmi nahrává, protože IT se neuvěřitelně rozvinulo a spousta lidí IT služby potřebuje sehnat. Firmy tedy oslovují nás, abychom jim pomohli. IT je v dnešní době už tak rozvinutý a bohatý obor, že jeden ajťák nemůže umět dělat všechno a je spíše specialistou na určitou část. Proto se i my zaměřujeme jen na určité oblasti IT.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigem?

Když jsem začala přemýšlet o založení firmy, udělala jsem si rešerši na společnosti, které mi se založením s.r.o. mohou pomoct a vybrala jsem si Ofigo. Vše bylo bez problému a proběhlo to hladce bez jakéhokoliv zádrhele. Vyplnila jsem dokumenty, podepsala, odeslala a všechno bylo vyřízené. Vlastně bych byla ráda, kdyby podobně jako já hodnotím Ofigo moji zákazníci hodnotili moji práci.

Stránky společnosti najdete na adrese www.celdy.com.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.