Byznys našich klientů: Jazyková škola manželů Janíkových

Zakladatele-uvodni

Manželé Vendula a Marcel Janíkovi společně založili jazykovou školu Germanist. Ta zaměstnává vystudované germanisty, kteří dokážou studentům předat mnohem více než jen německou slovní zásobu a gramatiku. Studenti si v Germanist stanoví vlastní konkrétní cíl, kterého chtějí dosáhnout a s pomocí lektorů kontrolují svůj pokrok. Na začátek podnikání byli Janíkovi připravení i díky tomu, že oba již několik let pracovali na volné noze a věděli, kam se v případě potřeby obrátit. Co považují při zakládání nového byznysu za klíčové a jaké jsou jejich hlavní pracovní cíle?

Jazyková škola manželů janíkových
Zakladatelé jazykové školy Germanist

Mohli byste představit svou firmu?

Vendula: Už během studia jsme se bavili o tom, jak si představujeme jazykové vzdělání a práci profesionálních lingvistů, konkrétně germanistů.

Marcel: V naší jazykové škole Germanist učíme lidi především online formou německy. Pořádáme workshopy, které pomáhají našim studentům, jak lépe chápat komunikaci v německy mluvících zemích (gesta či co je v určitém kontextu v pořádku a co ne). Snažíme se zapojovat moderní technologie a cílíme převážně na firemní klientelu, ale učíme i jednotlivce.

V: Studentům pomáháme rozvíjet a kultivovat jejich osobnost v německém jazyce. Kromě slovíček a gramatiky se studenty probíráme i kulturu, literaturu či společenský kontext.

Jak jste se k oboru dostali?

V: Na vysoké škole jsem studovala germanistiku. To neznamená pouhou znalost jazyka, ale i pochopení vzniku a vývoje jazyka a kulturu německy hovořících zemí. Celý obor je mnohem komplexnější a jazyková znalost němčiny je v germanistice pouze prostředkem získávání dalších informací. Už během studií jsem řešila, jak by měla vypadat adekvátní firma, která by zaměstnala profesionální lingvisty a férově platově by je ohodnotila.

Podnikáte společně jako manželé – jakým způsobem kombinujete pracovní a osobní život?

V: Dlouho jsem řešila, jak osobní život oddělit od toho pracovního: Jak si chcete doma stěžovat na kolegu v práci, když je to stejná osoba? Pak mi Marcel nasdílel článek od paní, která podniká s manželem, kde se psalo, že tyto dvě části života nerozdělují, ale naopak spojují. Když jsou potíže ve firmě, tak to doma jako manželé projednají. Naopak, když jsou nějaké problémy doma, jsou manželé nuceni spolu komunikovat v práci. Jsou spolu více prorostlí a lépe jim to spolu funguje ve všech směrech.

M: Natrefujeme na tolik věcí, které musíme řešit, že dává smysl pokaždé dojít k nějakému rozumnému výsledku, než abychom problémy obcházeli.

V: Na začátku jsme si museli jasně nastavit pravidla a donutit se mít alespoň jeden den v týdnu volno. Jinak nás to svádělo pracovat každý den od rána do večera.

Chtěli jsme vytvořit férové pracovní prostředí pro vystudované germanisty, kteří kromě jazyka studenta naučí i něco z kultury německy mluvících zemí.

Má váš obor nějaká specifika?

V: Specifické pro učení se čehokoliv je fakt, že něco se naučit není zodpovědnost lektora, ale studenta – to je i moje vize v naší škole. Přeji si, aby si studenti nechodili pro výuku, ale pro odpovědi. To vnímám jako dlouho zažitý omyl – lidé od svých učitelů, učebnic a výukových videí očekávají, že pouhou konzumací jejich obsahu se dokážou něco naučit, ale bohužel tomu tak není. To se v naší škole snažíme studentům vštěpovat a na jejich cestě jim být nejlepšími průvodci.

M: Lidé by neměli věřit na zázraky, protože cokoliv se dobře naučit stojí spoustu práce.

Setkali jste se v začátcích s překážkami?

M: Dopředu jsem si zjistil spoustu informací a důkladně se připravil, takže nepřišlo nic, co by mě vysloveně překvapilo. Založení firmy jsem vyřešil přes Ofigo a chodil jsem na konzultace k účetní, abych věděl, jak to celé funguje.

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

V: Změnilo se úplně všechno. Za poslední rok jsme přišli na to, kdo je náš zákazník a jak a co mu chceme předat. Na spoustu věcí jsme přišli metodou pokus-omyl a viděli jsme co funguje a co ne. Také už lépe odhadujeme, jak dlouho bude jaký krok trvat.

M: Zjistili jsme, že klíčové je mít u sebe v týmu ty správné lidi.

V: Ano, a klidně si na ty správné lidi počkat a mít výběrové řízení delší, ale ujistit se, že člověk, kterého si vybereme je opravdu ten správný. Je lepší mít několikaměsíční výběrové řízení než strávit několik let ve špatné spolupráci. Osobně mi přijde, že čím víc jsem si jistá tím, co dělám, tím lépe se mi dělají nepopulární rozhodnutí a tím méně mě bolí říkat nepříjemné věci.

M: Obecně nejvíc se proměnil náš přístup k lidem. Naučili jsme se také neodsouvat nepříjemná rozhodnutí a dělat je hned, jak je to potřeba.

Jazyková škola manželů janíkových
Škola Germanist k výuce využívá vlastní studijní materiály

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

M: Naší vizí je vytvořit produkt, který zatím na trhu není. U nás jsou běžné buď jazykové školy, kde se lidé učí jazyk skupinově a na druhé straně jsou jednotlivci a menší jazykové školy, které mají specifický přístup ke svým studentům. Takoví studenti si potřebují osvojit jazyk a dobře jím komunikovat. My se snažíme lidem poskytnout individuální produkt, který souvisí s tím, jaké si kladou osobní cíle.

V: Chtěli jsme vytvořit férové pracovní prostředí pro vystudované germanisty, kteří kromě jazyka studenta naučí i něco z kultury německy mluvících zemí. V době kdy jsem učila, jsem narazila na několik studentů, kteří byli přesně naší cílovou skupinou a potřebovali ke studiu člověka, který má kromě jazyka přesah do ostatních oblastí germanistiky. Skupina, kterou oslovujeme je velmi úzká, ale o to větší radost nám dělá každý nový student. Dále se odlišujeme tím, že náš student má k ruce více než jednoho učitele a každý se zaměřuje na jinou oblast – někdo se studentem probírá gramatiku, jiný kulturní zvyklosti atd.

M: Také děláme kontrolu pokroku našich studentů. Student si na začátku stanoví svoje cíle a lektor mu je postupně trackuje. Kontrolu pokroku jsme zavedli kvůli tomu, že lidé mohou být frustrovaní a neví, proč nepokračují tak rychle, jak by si představovali. Každý student může svůj pokrok sledovat ve vlastním online profilu.

Co je vaším pracovním cílem?

M: Chtěl bych dosáhnout toho, aby lidé, s kterými pracujeme byli spokojení, aby je bavilo to, co dělají a aby naši studenti měli výsledky, jaké si přejí.

V: Je zajímavé pozorovat, jak se v čase mění naše, občas naivní, vize. Baví mě hledat slepé uličky a nové možnosti. Do 10 let bych kolem nás chtěla mít stabilní tým lidí, kteří rádi dělají to, co dělají a vyvíjí se. Doufáme, že lidem dokážeme dát prostor k jejich osobnostnímu růstu. Chtěli bychom vzdělání udělat o trochu lepším místem.

Jazyková škola manželů janíkových
Studenti mohou svůj pokrok sledovat ve vlastním studentském profilu

Co vám jako začínajícím podnikatelům pomohlo, odkud jste získávali rady do začátku?

M: Už 10 let pracuji jako freelancer a dělám webdesign a Vendy už 12 let učí, takže jsme oba už určité zkušenosti a znalosti měli. Hodně informací jsem získával od svých klientů. Máme i spoustu kamarádů a fanoušků, kteří podnikají a kteří nám mohli s čímkoliv poradit.

V: Od klientů jsme se toho naučili mnoho. Naši stávající klienti v Germanistovi jsou nám stále velkou inspirací. Na internetu jsme hodně sledovali články, weby a podcasty, které nám také pomohly.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigo?

M: Spolupráce s Ofigem se mi líbila a potěšil nás balíček, který dorazil s dokumenty oznamujícími založení firmy. Zakládání s.r.o. jsem dlouho odkládal, protože mi to přišlo hodně složité, ale díky Ofigo jsme pouze podepsali papír a o všechno bylo postaráno.

V: Mě potěšilo, když jsme se dozvěděli, že jsme založením naší firmy přispěli na nákup slepic v Africe. Taková iniciativa je mi sympatická, že svými činy můžeme pomáhat i ostatním lidem daleko od nás. To mě ještě utvrdilo v tom, že jsme s Ofigo na stejné vlně a máme podobný pohled na svět.

Více informací o jazykové škole Germanist najdete na stránkách https://germanist.cz

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.