Byznys našich klientů: Firemní nákupy s Karlem Kuklíkem

Byznys našich klientů: Firemní nákupy s Karlem Kuklíkem

Karel Kuklík založil společnost Nákupní servis, s.r.o., která pomáhá firmám řešit vstupní náklady spojené s nákupními projekty a procesy. Firmy si často neuvědomovaly, že nákup je oblastí, ve které by jim mohl někdo pomoci a tím zvýšit jeho efektivitu. Koronavirová situace tento obor ovlivnila pozitivně, protože si firmy začaly uvědomovat, že je potřeba myslet na smysluplné úspory.

 

Mohl byste představit vaši firmu a říct, jak jste se k vašemu oboru dostal?

Společnost Nákupní servis, s.r.o. se zaměřuje na vstupní náklady z pohledu nákupu, efektivity a hledání úspor. Nákupem a veškerou související problematikou jsem se zabýval více než 20 let a v určitou chvíli jsem se rozhodl, že si založím firmu, která se bude snažit pomáhat ostatním firmám, které buďto nákupy nemají, nebo je nemají správně nastavené.

Naše firma se zabývá nákupem na několika úrovních: Děláme pro firmy nákupní projekty, kdy firma potřebuje něco nakoupit a nemá zkušenosti, jak to udělat. Tehdy zařídíme celý nákupní projekt od začátku do konce. Dále se zabýváme analýzou systému jako takového – přijdeme do společnosti a rozebíráme, jak u nich nákup funguje a jestli ho lze případně změnit. Třetí část našich služeb tvoří outsourcing, což znamená, že jsme schopni od firem převzít aktivity spojené s nákupem. Poslední věc, kterou se zabýváme, představuje školení nákupu ve společnostech.

 

Má váš obor nějaká specifika?

Neexistuje mnoho společností, které by se vyloženě zabývaly nákupem tak, jak jej uchopila moje firma. Existují společnosti, které se zabývají pouze některými jeho aspekty. Lze říct, že Nákupní servis jako jedna z mála společností na trhu plně pokrývá veškerou šíři spojenou se vstupními náklady.

 

Nákupní servis jako jedna z mála společností na trhu plně pokrývá veškerou šíři spojenou se vstupními náklady.

 

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

Na začátku podnikání jsem musel především řešit, kde sehnat klienty a jak je přesvědčit ke spolupráci. To bylo složité vzhledem k tomu, že tento obor dřív nikde neexistoval, jelikož se všichni zabývali obchodem a firemními systémy, ale vstupní náklady žádná firma komplexně neřešila. Skoro každý majitel firmy má pocit, že nákup je strašně jednoduchý a nechápe, proč by měl potřebovat někoho, kdo s ním pomůže. Z pohledu oboru naší firmy je největším problémem právě to, že si firmy neuvědomovaly, a i dnes často neuvědomují, že jim s tímhle může někdo pomoct.

 

Nákupní servis se chce dostat do povědomí zákazníků
Nákupní servis se chce dostat do povědomí zákazníků

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Když jsme na počátku hledali cestu, jak obor uchopit, firma prošla analyzováním všech možných kroků, které ale ne vždy fungovaly. Hledali jsme klienty, způsoby práce a postupem času jsme firmu orientovali pouze na nákup. Postupně se nám podařilo odbourávat případnou nedůvěru v něco, co zákazníci neznali. Získali jsme nové reference, které jsou postavené vyloženě na zkušenostech s naší firmou a jejím servisem.

 

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Jsme jedna z mála firem, která se nákupem zabývá ze všech úhlů pohledu. Existují nadnárodní firmy, které to ale berou velmi obecně a nákup je pro ně jen jednou z částí zájmu. Dále existují firmy, které se věnují jen určité části nákupů, např. aukcím atd. Snažíme se vnímat naši práci celostně – chceme nejen dělat projekty, ale starat se o vše, co je s nákupem spojené. V současnosti také vzděláváme společnosti o nákupu přes odborný tisk.

 

Co je vaším pracovním cílem?

Chceme se stát respektovanou společností v oblasti nákupu a proniknout do povědomí podnikatelů. Chtěli bychom být firmou, která je ostatním schopná pomoci a která je za tímto účelem jinými firmami sama oslovována. Chceme s klienty vytvářet partnerství, aby v naší vzájemné spolupráci viděli efektivitu a dobré výsledky.

 

Zakladatel firmy Nákupní servis, s.r.o.
Karel Kuklík se v oboru obchodu pohyboval přes 20 let, než založil vlastní firmu

Koronavirová krize ovlivnila životy nás všech. Jakým způsobem se dotkla konkrétně vašeho byznysu?

Situace kolem covidu náš byznys nezasáhla nijak zásadně, dokonce jej paradoxně ovlivnila v pozitivním smyslu. Před koronavirem firmy žily s myšlenkou, že ekonomika roste a není potřeba řešit úspory. Koronavirus s sebou přinesl novinku – firmy potřebují přemýšlet nad tím, jaké mají náklady a kde se dá ušetřit. Jelikož to je přesně to, co řešíme, ozývají se nám noví klienti a chtějí od nás poradit.

 

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigem?

Když jsem se rozhodl podnikat, věděl jsem, že do budoucna mi nebude stačit být OSVČ, ale bude potřeba založit s.r.o. Na internetu jsem hledal možnosti, které jsou k dispozici. Udělal jsem si různé přehledy toho, co která firma nabízí a Ofigo na mě udělalo velmi dobrý dojem. Ofigo mělo zajímavou nabídku za dobré peníze a co se týče naší spolupráce, byl jsem velmi spokojený.

Celý proces byl profesionální a není nic, proti čemu bych měl potřebu se ohradit. Zároveň se mi každý rok někdo ozve, aby zjistil, jestli jsem spokojený. Ofigo je příjemný partner, který se o své klienty zajímá, snaží se jim poradit a vyjít vstříc. A to třeba i v případě, když jsem uvažoval o zrušení virtuálního sídla.

 

Stránky firmy najdete na www.nakupni-servis.cz.