Byznys našich klientů: Elektroinstalace Tomáše Kopřivy

Elektroinstalace_tomáše kopřivy

Tomáš Kopřiva se k elektroinstalacím dostal během studií. Po absolvování školy se na chvíli věnoval montážím servomotorů, pak se ale opět vrátil k elektřině. Jeho přechod ze zaměstnance na živnostníka začal v období pandemie, kdy měl jako zaměstnanec nedostatek práce. V průběhu své cesty k vlastní firmě se setkal s různými výzvami v podobě nezaplacených faktur a nesmyslných požadavků zákazníků. Dnes plní zakázky takových rozměrů, že potřebuje najímat další pracovníky.

Mohl byste představit svou firmu a přiblížit, jak jste se k oboru dostal?

Firma TK Lumi Tech vznikla přirozeným vývojem a pokračováním mé živnosti. Elektroinstalace a obor elektrotechniky mě zajímaly už během studia. Po absolvování školy jsem získal zkušenosti jako montážní technik servomotorů. Můj profesní příběh pokračoval pozicí elektrikáře na výstavbě veletržních expozic. S nástupem pandemie COVID-19 na přelomu let 2019 a 2020 se veletrhy zastavily a nám chyběla práce. V té době jsem se rozhodl přejít ze zaměstnaneckého poměru na živnostenskou dráhu, což později vedlo k založení firmy. V roce 2020 jsem přijímal různé zakázky a postupně se specializoval na elektroinstalace.

Časem jsem byl schopen zaměstnat další pracovníky a na konci roku 2022 jsem se rozhodl založit vlastní byznys. Naše aktivity zahrnují realizaci elektroinstalací pro rodinné domy, haly a měření regulací. Vzhledem k aktuálním trendům zkoumám také trh s fotovoltaikou. Zaměřuji se na široké spektrum elektroinstalací, neomezuji se pouze na fotovoltaiku nebo měření regulací, ale pracuji na všem, co souvisí s elektrickými instalacemi.  

Tomas-kopriva
Tomáš Kopřiva při své práci

Má váš obor nějaká specifika?

Jednou z klíčových charakteristik je nutnost dodržování bezpečnostních standardů a normativů při instalaci elektrických zařízení. Elektroinstalatér musí mít hluboké znalosti elektrických systémů, schopnost číst elektrické plány a pracovat s různými elektrokomponenty.

Je důležitá schopnost diagnostiky a oprav elektroinstalací, což vyžaduje precizní porozumění principům elektrických obvodů. S rozvojem technologií se elektroinstalatér musí neustále zajímat o novinky v oblasti automatizace, energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie, aby byl schopen nabídnout moderní a efektivní řešení svým klientům.

Nutná je koordinace s dalšími stavebními profesionály při výstavbě budov. Elektroinstalatér často spolupracuje s architekty, stavebními inženýry a dalšími odborníky pro dosažení optimálního designu a funkcionality elektrických systémů v rámci celkového projektu.

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

Nezaplacené faktury a nesmyslné požadavky zákazníků se vyskytovaly poměrně často. V případě ocenění zakázek mnohdy dochází k nerealistickým očekáváním ze strany klientů, ale je to dáno vývojem trhu. Ceny, a to pouze za materiál, od roku 2020 zaznamenaly výrazný nárůst. To odráží celkovou ekonomickou situaci, kde vyšší ceny nesouvisí jen s materiálem, ale také s nárůstem nákladů na práci. Často se stává, že zákazníci nejsou plně seznámeni s rozsahem práce spojené s těmito cenovými změnami. I přes všechna počáteční úskalí jsem se držel svého životního motta: Per ardua ad astra (překl: Přes překážky ke hvězdám) a šel ke svému vysněnému cíli.

Tomas
Zakladatel společnosti Tomáš Kopřiva

Jaký cíl tedy máte?

Podnikání pro mě představuje splněný klukovský sen. Jsem spokojen s jeho současným stavem a také směrem, kterým se ubírá. V budoucnosti mám naději, že mi firma zajistí finanční svobodu a umožní přechod na kapitálový důchod dříve než je obvyklé.

Elektroinstalatér se musí neustále zajímat o novinky v oboru, aby byl klientům schopen nabídnout moderní a efektivní řešení.

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

V začátcích mého podnikání šlo především o jednorázové zakázky. V současnosti mám tým pracovníků, kteří se věnují konkrétním projektům. Nacházím se ve fázi rozvoje, kde se pohybuji směrem k zajímavějším a rozsáhlejším zakázkám. Je pro mě důležité se začít více soustředit na administrativní stránku podnikání. Chci zabezpečit, aby byla firma lépe pojištěná a abych měl krytí pro veškerou činnost, kterou provádím.   

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Odlišuje mě zejména flexibilita. Neomezuji se pouze na hranice českého trhu. Když se mi ozval zákazník s projektem v Chorvatsku, bez váhání jsem nasedl do auta a vyrazil i přes to, že bylo 22. prosince. 

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigo?

Spolupráce s Ofigo byla skvělá, protože jsem vše řešil horkou jehlou a pár věcí mě nepříjemně překvapilo, ale celý proces byl pro mě zajímavý. Při zakládání firmy mě zaskočilo množství administrativy a potřebných dokumentů. V počáteční fázi jsem si nebyl vědom všeho, co bude nutné zajistit.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.