Byznys našich klientů: Digitální transformace Štěpána Alexy

Digitální transformace štěpána alexy

Firma Omnitech Digital, s.r.o. pomáhá firmám využít informační a komunikační technologie tak, aby zvýšily svou tržní hodnotu. Štěpán Alexa zaznamenává u svých klientů posun ve vnímání technologií, které jim mohou pomoci. Jak hodnotí jako optimista zásah koronaviru do svého podnikání?

Mohl byste představit vaši firmu a říct, jak jste se k vašemu oboru dostal?

Moje firma Omnitech Digital, s.r.o. se zabývá oblastí digitální transformace – tzn. pomáháme firmám využít informační a komunikační technologie tak, aby zvýšily svou tržní hodnotu.

Celé se to dá rozložit do 3 oblastí:

  1. Provozní efektivnost – jakým způsobem mohou technologie pomoci s nastavením podnikových služeb a procesů, případně jejich redesign, aby byly efektivní
  2. Byznys model – Jakým způsobem technologie umožní zlepšit způsob vydělávání peněz podnikem
  3. Customer experience – jakým způsobem využít konkrétní technologie pro to, aby byli blíž stávajícím a potenciálním zákazníkům

K tomuto oboru jsem se dostal na základě životních zkušeností a možností kariérního uplatnění v rámci svého působení v různých segmentech – od programátora a architekta velkých systémů, ředitele IT až po obchodní činnost, kdy jsem právě řídil obchod s těmito systémy a službami. Díky celoživotní zkušenosti jsem zkombinoval, co je třeba, viděl jsem poptávku a pomáhám technologie využívat rozumně, aby dávaly hodnotu jak firmě, tak jejím zákazníkům.

Má váš obor nějaká specifika?

Specifika oboru hodně vyplývají z provázanosti technologických znalostí a backgroundu se znalostí toho, jakým způsobem funguje konkrétní byznys a schopnost do toho rychle proniknout.

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

Jedna z hlavních překážek byla vysvětlit klientům, proč mají tenhle svůj problém řešit a zabývat se jím, protože většina společností stále funguje způsobem, že IT je podpůrnou provozní funkcí pro byznys. V moderních úspěšných společnostech se kromě podpůrné funkce IT akcionáři a exekutiva soustředí na roli IT pro rozvoj předmětu podnikání a schopnost fungovat pružněji, efektivněji. Uvedený předsudek je často výzvou v komunikaci s klienty a trvá nějaký čas ho překonat, protože není snadné rozsah a hodnotu digitální transformace vysvětlit napoprvé.

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Za poselství naší společnosti beru měnit tohle klientské vnímání a umožnit hodnotné využívání IT pro byznys podniku. Konkrétně u některých našich klientů, s kterými dlouhodobě spolupracujeme, vidíme posun v porozumění role informačních technologií a v budoucím vnímání toho, jakou hodnotu firma produkuje pro svoje klienty. Klienti začínají lépe chápat souvislosti a proč je důležité ty dva světy propojit a řídit je na základě vyzkoušených, avšak konkrétnímu podniku uzpůsobených pravidel.

Digitální transformace
Společnost OmniTech Digital vidí u klientů posun v porozumění role informačních technologií

Dá se tedy říct, že jsou zákazníci vzdělanější, než bývali dříve?

Určitě ano, dokonce bych si dovolil tvrdit, že v té vzdělanosti a angažovanosti zákazníků je právě ten hlavní rozdíl. Zákazníci už vnímají určité technologie a služby, které jsou na nich postaveny, jako standard.

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Asi bych odlišil konkurenci marketingovou od té faktické. Když se řekne digitální transformace, to je něco, co dělá každý, nebo to alespoň každý použije ve svých marketingových materiálech. Není ale mnoho společností, které umí poctivě a efektivně proniknout do způsobu fungování klienta a uzpůsobit pro něj hodnotu ve 3 oblastech digitální transformace, které jsem zmiňoval. Vycházíme z moderních přístupů, konkrétních zkušeností a citlivě je ve spolupráci s klienty zasazujeme do konkrétního prostředí daného podniku, aby fungoval efektivněji, pružněji a hospodárněji.

Co je vaším pracovním cílem?

Byl bych rád, kdybychom organicky rostli, byli schopni dělat to, co umíme a zužitkovali to u klientů, se kterými pracujeme.

Díky celoživotní zkušenosti jsem zkombinoval, co je třeba.

Koronavirová krize ovlivnila životy nás všech. Jakým způsobem se dotkla konkrétně vašeho byznysu?

Nás se covid dotkl pozitivně i negativně. Když začnu tím pozitivním, tak vnímám to, že jsme schopni s klienty řešit dost komplikované otázky a problémy vzdáleně, což byla ze začátku výzva, ale když člověk musí, tak si poradí. Další pozitivní efekt je, že když si musíme poradit vzdáleně, tak je na obou stranách potřeba si udělat velmi dobrou přípravu na konferenční hovory – musí se vyjasnit, co se bude projednávat a meetingy jsou z mého pohledu mnohem efektivnější, než když si člověk chodí sednout na jednu poradu za druhou. Co je výzvou, je absence osobního vztahu, kdy se lidé mohou potkat a mohou vnímat i gesta a celkově přítomnost těch ostatních. Když je někdo na křesle u sebe doma, není tak čitelný, jako když jste s ním v jedné místnosti.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigem?

Na Ofigo jsem narazil vyhledáváním na internetu – našel jsem si několik firem, které nabízely možnost založení virtuálního sídla v Praze. Nabídka a způsob prezentace na stránkách na mě u firmy Ofigo zapůsobil nejlíp. Tím pádem jsem se rozhodl pro vás. Zkušenost s vašimi službami byla pozitivní, a přestože nevyužívám široké portfolio všech služeb, které nabízíte, jsem spokojený s tím, co využívám. Nakonec jsem u vás založil i svou druhou firmu, protože jsem byl moc spokojen.

Nabídku služeb si můžete najít zde: omnitech.digital.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.