Byznys našich klientů: Certifikační podnikání podle Ivana Mikuljaka

Byznys našich klientů: Certifikační podnikání podle Ivana Mikuljaka

Certifikace firem na základě dodržování předepsaných norem. Takové odvětví podnikání se vždy nemusí jevit jako to, které hýbe světem. Opak je však pravdou! Ivan Mikuljak, zakladatel firmy imsbrnosys, pociťuje svou zásluhu na lepším prostředí života vždy, když projede kolem výrobny, kde se díky dodržování předpisů a certifikaci kouří z komínů tak, jak má, nebo když její zaměstnanci pracují v bezpečném prostředí s ochrannými prvky. Proč mluví o dnešních firmách jako o korektnějších a jak si udržuje svou motivaci, nám sdělil v rozhovoru pro Ofigo.

 

S firmou imsbrnosys s.r.o. se zabýváte poradenstvím, certifikací a neustálým zlepšováním v systémech řízení bezpečnosti či kvality. Jak byste popsal vaše podnikání laikovi, který toho o systémech řízení moc neví?

Všechno to začne tím, že naši zákazníci, tedy firmy, vyrábí produkty nebo poskytují služby a aby dostáli svým závazkům, které deklarují před klienty nebo partnery, musí mít své procesy schváleny oficiální certifikací. Tyto certifikace potvrzují, že podniky vyrábí kvalitně nebo v souladu se životním prostředím, bezpečností práce a podobně. Tím, že firma prezentuje dosahování určité kvality, musí dbát na to, aby její systémy dodržovaly jisté standardy. My pak máme oprávnění tyto systémy kontrolovat a následně certifikovat.

 

O jakých certifikátech zde konkrétněji mluvíme?

Zmínit můžeme třeba diplom systému řízení kvality QMS 9001 nebo EMS 14001, který se zas týká životního prostředí. Těch systémů je přesně 18 a záleží u nich na tom, co podnik produkuje a které z certifikací se ho týkají.

 

„Cítím se příjemně když vidím jak se firma, která dělala v okolí smrad a lidé z ní byli nešťastní, najednou chová korektně: jejich komíny kouří tak, jak mají, správně značí odpady, zaměstnanci si chrání oči a nosí ochranné obleky. To prospívá nám všem.”

 

Jak tedy vypadá taková certifikace v praxi?

Zjednodušeně to tedy funguje tak, že firma – zákazník – si sestaví určitý systém a pak požádá o kontrolu. Ve spolupráci s mezinárodními firmami zašleme do tohoto podniku vyškoleného certifikačního auditora, který posoudí, zda systém vyhovuje normám a zda vše funguje tak, jak má. Pak je naším nebo mezinárodním certifikačním orgánem sepsána nezávislá zpráva a ta říká, že je vše podle norem. Firma pak může certifikaci výroby prezentovat navenek, dávat do reklamy a podobně.

 

Zmiňoval jste, že firmy certifikujete i na základě jejich vlivu na životní prostředí. Zaznamenal jste v průběhu vaší dlouholeté praxe změnu jejich postoje k tomuto problému?

Ano, to určitě. V první řadě se za tu dobu zpřísnily zákonné požadavky jednotlivých zemí, které se musí dodržovat. Nebezpečný odpad se třeba nemůže vyhazovat za plot k sousedům, ale musí se dávat koncesované osobě, která má oprávnění jej sbírat a třídit. Péče o životní prostředí totiž zahrnuje přesné postupy pro zacházení se všemi živými organismy – rostlinami, zvířátky i s lidmi. Když má pak firma takový certifikát, znamená to, že se k prostředí chová korektně a to se líbí i zákazníkům či inspektorům. Dnes je vidět, že firmy se k tomuto problému staví opravdu čelem a snaží se většinu zásad dodržovat.

 

Certifikace systémů řízení firem je v regionech klíčová
Prvotřídní kvalita výroby, řízení či bezpečnost práce je pro certifikaci důležitá

Vaše práce asi není vždy nejjednodušší. Jak si udržujete svou motivaci?

To je pravda. Za svou téměř třicetiletou kariéru jsem navštívil zhruba na 800 firem a je moc příjemné, když vidím, že nějaká firma, která třeba dělala v okolí smrad a lidé z ní byli nešťastní, se najednou chová korektně. Že jejich komíny kouří přesně tak, jak mají. Že mají správně značené odpady a chemikálie, že zaměstnanci si chrání oči a nosí ochranné obleky. Má snaha se tedy odráží v tom, že firmy se chovají korektně k prostředí i k zaměstnancům a to pak občas „zahřeje na duši“ (smích). Zaměřujeme se i na oblast Slovenska a tak často říkám, že „od Aše až po Vihorlat“ si firmy nejen zametou dvůr, ať to vypadá, že je vše v pořádku, ale opravdu dodržují předpisy a to koneckonců prospívá nám všem.

 

Jak často se vám stane, že firma neobstojí při certifikaci nesplněním předepsaných norem?

V minulosti se stávalo, že jednatelé společnosti se na systémech neuměli domluvit a tak se nám nepodařilo systémy ocertifikovat hlavně díky interním neshodách ve firmách. Jeden majitel byl pro změnu, přišel další a řekl, že žádné změny se dít nebudou a že certifikace není potřebná. To už se ale dnes moc neděje. Lidé už ví, co chtějí a také co mohou očekávat a podle toho se dokáží zařídit. Pokud certifikát potřebují, dokáží si zjistit, co pro to musí udělat a dokáží se o to postarat. Ta situace se neustále vylepšuje.

 

Jak se vám spolupracovalo s naší společností Ofigo?

Za mě spokojenost. Nemohu tomu asi nic vytýkat. Služby jsem si našel přes internet a procesy byly přesně takové, jak jste je popsali: levné a rychlé, neměl jsem s tím žádné potíže. Tak to má být.

 

Ivana Mikuljaka a a jeho firmu imsbrnosys s.r.o. najdete na webu www.ims.webnode.cz.