Byznys našich klientů: Poradenství v oboru BOZP s Luciou Hoosovou

Hoosova-uvodni

Lucia Hoosová se k oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí dostala víceméně náhodou po ukončení vysoké školy. Během své kariéry působila v několika mezinárodních firmách, díky čemuž získala praktické zkušenosti v těchto oborech. Aby klientům své společnosti Content Hill dokázala pomáhat a radit co nejlépe, nadále pokračuje v sebevzdělávání. Hlavní rada pro začínající podnikatele podle ní zní: nevzdávat se při prvním neúspěchu.

Mohla byste představit svou firmu?

Firma Content Hill se specializuje na dvě samostatné činnosti. Jedna z činností je obchodní a poradenská – jsem odborně způsobilá osoba pro prevenci rizik, což je i náplň mého zaměstnání. Zároveň poskytuji i externí poradenství pro firmy a podnikatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Druhá činnost je kreativní a v jejím rámci vytvářím digitální obsah, který prodávám převážně online na různých portálech.

Jak jste se k oboru dostala?

Studovala jsem humanitní obor a před ukončením vysokoškolského studia jsem uvažovala o tom, kam povedou moje kariérní kroky po státnicích. Studovala jsem politologii, což je obor, který má mnohem vyšší počet absolventů, než kolik se reálně může v oboru uplatnit. Pocházím ze Slovenska, kde jsem hledala uplatnění a v Trenčíně zrovna vznikala nová výrobní společnost, do které se hledalo velké množství nových zaměstnanců. Dostala jsem se na oddělení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci zaměstnanců a ochrany životního prostředí. Jednalo se o mezinárodní společnost a kolega na oddělení potřeboval asistentku, která by mu překládala dokumenty do angličtiny. K oboru jsem se tedy dostala víceméně náhodou, ale bavilo mě to tak moc, že se v této oblasti pohybuji už skoro 13 let.

Má váš obor nějaká specifika?

Specifika se týkají především legislativy a povinností stanovených zaměstnavatelem. Máme nějaký rámec v evropském právu, ale konkrétní uplatnění v České republice je dáno lokální legislativou, případně technickými normami. V oboru se pak tyto věci vyvíjí a mění. Jsou předpisy, které platí ve stejném znění 50 let a pak dojde k velké změně a zaměstnavatelé mají pár týdnů či měsíců na přizpůsobení se, aby dostáli aktuálním požadavkům. Je tedy potřeba neustále sledovat, co všechno se mění. Zároveň jde i o sledování trendů – zaměstnavatel už se nesnaží své zaměstnance sedřít z kůže, ale může se stávat, že naopak zaměstnanci zkouší, kam až můžou zajít směrem k zaměstnavateli. Musíme mezi tím hledat balanc, aby skutečná práva na bezpečné a zdravé pracovní prostředí byla ve firmách vytvořena, ale zároveň, aby byl zaměstnavatel chráněný proti tomu, kdyby si zaměstnanec usmyslel, že si nějak pomůže na jeho úkor.

Poradenství v oboru bozp s luciou hoosovou
Zakladatelka společnosti Content Hill Lucia Hoosová

Myslím, že je důležité se nevzdávat.

Máte zkušenosti ze slovenského i českého trhu. Vidíte v nich nějaké zásadní rozdíly?

Oba trhy jsou si hodně podobné. Pracovala jsem v rámci zaměstnání v mezinárodních firmách, kam se promítá mezinárodní pojetí bezpečnosti na pracovišti. Nemám zkušenosti čistě ze slovenského nebo českého pohledu, ale spíš globálně. Když se bavím s lidmi v okolí, většinou docházíme k závěru, že rozdíl je minimální. Právo BOZP je hodně podobné v obou zemích, takže zde není moc velký prostor pro rozdíly.

Setkala jste se v začátcích s překážkami?

Ani ne. Díky tomu, že jsem prošla několika firmami, poskytovala jsem rady a připravovala jsem dokumentace např. pro interní audity, tak jsem byla v kontaktu s lidmi, kteří už nějakou dobu podnikali, takže mi mohli poradit a já díky nim byla připravená na to, co mě čeká. Jediné, co mě zaskočilo bylo množství administrativy, které je k založení firmy potřeba. To byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla využít službu založení společnosti na míru.

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Firma funguje rok, což je krátká doba na to, aby došlo k významnějším změnám. Přijde mi, že co se týká tvorby digitálního obsahu, tam jsou stále přísnější podmínky. Je potřeba dokládat totožnost, daňový domicil atd. takže i tady bohužel narůstá byrokracie. Své digitální produkty prodávám hlavně na zahraničních serverech, z kterých potřebuji informace a podklady pro daňová přiznání, což je náročnější.

Poradenství v oboru bozp s luciou hoosovou
Content Hill se zabývá i tvorbou digitálního obsahu

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Tady bych se zaměřila spíše na poradenství v rámci BOZP a ochrany životního prostředí, což půjde s konkurencí lépe porovnat. Myslím si, že mě odlišují mé praktické zkušenosti, které stále mám i z pohledu zaměstnance. Prošla jsem několika společnostmi z různých oborů, takže znám problémy zaměstnavatelů i zaměstnanců. To samé platí i v rámci ochrany životního prostředí – díky tomu, že jsem pracovala i v náročných provozech, jsem získala zkušenosti s jednáním s orgány státní správy, což také vnímám jako konkurenční výhodu.

Co je vaším pracovním cílem?

Momentálně je pro mě stanovování cílů složitější právě z časových důvodů. Zaměstnání mi zabírá hodně času a energie, takže myšlenky na expanzi zatím nemám. Cíle samozřejmě mám, v tuto chvíli bych se hlavně ráda dále vzdělávala v oboru ochrany životního prostředí a chtěla bych si rozšířit odbornou způsobilost na požární ochranu.

Co vám jako začínající podnikatelce pomohlo, odkud jste získávala rady do začátku?

V rámci podnikání jako takového žádný jeden ověřený zdroj nemám. Co se týká schopností a vědomostí, čerpala jsem hodně z internetu a od známých, jak jsem již zmiňovala. Na počátku jsem se nechala odradit hromadou administrativy, která byla potřebná k založení společnosti, kdy mi bylo jasné, že není v mých silách, abych si celé založení společnosti zařídila sama.

Myslím, že je důležité se nevzdávat. Jsou chvíle, kdy člověk cítí, že je více či méně úspěšný a je jednoduché pochybovat o tom, zda má podnikání cenu. Pokud má člověk vizi a ví, čeho chce dosáhnout, doporučuji se nevzdávat a pokračovat dál i když to není vždy jednoduché.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigo?

Z časových důvodů a kvůli obrovskému množství administrativy jsem se rozhodla, že si nechám založit firmu na míru a bude to mnohem rychlejší a jednodušší. Pročetla jsem si recenze, které jsou pro mě velmi důležité, když chci někomu svěřit důvěru se založením vlastní společnosti a na základě recenzí jsem se rozhodla spolupracovat právě se společností Ofigo.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.