Byznys našich klientů: Poradenství v oboru BOZP s Luciou Hoosovou

Byznys našich klientů: Poradenství v oboru BOZP s Luciou Hoosovou

Lucia Hoosová se k oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí dostala víceméně náhodou po ukončení vysoké školy. Během své kariéry působila v několika mezinárodních firmách, díky čemuž získala praktické zkušenosti v těchto oborech. Aby klientům své společnosti Content Hill dokázala pomáhat a radit co nejlépe, nadále pokračuje v sebevzdělávání. Hlavní rada pro začínající podnikatele podle ní zní: nevzdávat se při prvním neúspěchu.

Mohla byste představit svou firmu?

Firma Content Hill se specializuje na dvě samostatné činnosti. Jedna z činností je obchodní a poradenská – jsem odborně způsobilá osoba pro prevenci rizik, což je i náplň mého zaměstnání. Zároveň poskytuji i externí poradenství pro firmy a podnikatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Druhá činnost je kreativní a v jejím rámci vytvářím digitální obsah, který prodávám převážně online na různých portálech.

Jak jste se k oboru dostala?

 

Zakladatelka společnosti Content Hill Lucia Hoosová
Zakladatelka společnosti Content Hill Lucia Hoosová

Studovala jsem humanitní obor a před ukončením vysokoškolského studia jsem uvažovala o tom, kam povedou moje kariérní kroky po státnicích. Studovala jsem politologii, což je obor, který má mnohem vyšší počet absolventů, než kolik se reálně může v oboru uplatnit. Pocházím ze Slovenska, kde jsem hledala uplatnění a v Trenčíně zrovna vznikala nová výrobní společnost, do které se hledalo velké množství nových zaměstnanců. Dostala jsem se na oddělení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci zaměstnanců a ochrany životního prostředí. Jednalo se o mezinárodní společnost a kolega na oddělení potřeboval asistentku, která by mu překládala dokumenty do angličtiny. K oboru jsem se tedy dostala víceméně náhodou, ale bavilo mě to tak moc, že se v této oblasti pohybuji už skoro 13 let.

 

Má váš obor nějaká specifika?

Specifika se týkají především legislativy a povinností stanovených zaměstnavatelem. Máme nějaký rámec v evropském právu, ale konkrétní uplatnění v České republice je dáno lokální legislativou, případně technickými normami. V oboru se pak tyto věci vyvíjí a mění. Jsou předpisy, které platí ve stejném znění 50 let a pak dojde k velké změně a zaměstnavatelé mají pár týdnů či měsíců na přizpůsobení se, aby dostáli aktuálním požadavkům. Je tedy potřeba neustále sledovat, co všechno se mění. Zároveň jde i o sledování trendů – zaměstnavatel už se nesnaží své zaměstnance sedřít z kůže, ale může se stávat, že naopak zaměstnanci zkouší, kam až můžou zajít směrem k zaměstnavateli. Musíme mezi tím hledat balanc, aby skutečná práva na bezpečné a zdravé pracovní prostředí byla ve firmách vytvořena, ale zároveň, aby byl zaměstnavatel chráněný proti tomu, kdyby si zaměstnanec usmyslel, že si nějak pomůže na jeho úkor.

 

Myslím, že je důležité se nevzdávat.

Máte zkušenosti ze slovenského i českého trhu. Vidíte v nich nějaké zásadní rozdíly?

Oba trhy jsou si hodně podobné. Pracovala jsem v rámci zaměstnání v mezinárodních firmách, kam se promítá mezinárodní pojetí bezpečnosti na pracovišti. Nemám zkušenosti čistě ze slovenského nebo českého pohledu, ale spíš globálně. Když se bavím s lidmi v okolí, většinou docházíme k závěru, že rozdíl je minimální. Právo BOZP je hodně podobné v obou zemích, takže zde není moc velký prostor pro rozdíly.

Setkala jste se v začátcích s překážkami?

Ani ne. Díky tomu, že jsem prošla několika firmami, poskytovala jsem rady a připravovala jsem dokumentace např. pro interní audity, tak jsem byla v kontaktu s lidmi, kteří už nějakou dobu podnikali, takže mi mohli poradit a já díky nim byla připravená na to, co mě čeká. Jediné, co mě zaskočilo bylo množství administrativy, které je k založení firmy potřeba. To byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla využít službu založení společnosti na míru.

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Firma funguje rok, což je krátká doba na to, aby došlo k významnějším změnám. Přijde mi, že co se týká tvorby digitálního obsahu, tam jsou stále přísnější podmínky. Je potřeba dokládat totožnost, daňový domicil atd. takže i tady bohužel narůstá byrokracie. Své digitální produkty prodávám hlavně na zahraničních serverech, z kterých potřebuji informace a podklady pro daňová přiznání, což je náročnější.

 

Content Hill se zabývá i tvorbou digitálního obsahu
Content Hill se zabývá i tvorbou digitálního obsahu

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Tady bych se zaměřila spíše na poradenství v rámci BOZP a ochrany životního prostředí, což půjde s konkurencí lépe porovnat. Myslím si, že mě odlišují mé praktické zkušenosti, které stále mám i z pohledu zaměstnance. Prošla jsem několika společnostmi z různých oborů, takže znám problémy zaměstnavatelů i zaměstnanců. To samé platí i v rámci ochrany životního prostředí – díky tomu, že jsem pracovala i v náročných provozech, jsem získala zkušenosti s jednáním s orgány státní správy, což také vnímám jako konkurenční výhodu.

Co je vaším pracovním cílem?

Momentálně je pro mě stanovování cílů složitější právě z časových důvodů. Zaměstnání mi zabírá hodně času a energie, takže myšlenky na expanzi zatím nemám. Cíle samozřejmě mám, v tuto chvíli bych se hlavně ráda dále vzdělávala v oboru ochrany životního prostředí a chtěla bych si rozšířit odbornou způsobilost na požární ochranu.

Co vám jako začínající podnikatelce pomohlo, odkud jste získávala rady do začátku?

V rámci podnikání jako takového žádný jeden ověřený zdroj nemám. Co se týká schopností a vědomostí, čerpala jsem hodně z internetu a od známých, jak jsem již zmiňovala. Na počátku jsem se nechala odradit hromadou administrativy, která byla potřebná k založení společnosti, kdy mi bylo jasné, že není v mých silách, abych si celé založení společnosti zařídila sama.

Myslím, že je důležité se nevzdávat. Jsou chvíle, kdy člověk cítí, že je více či méně úspěšný a je jednoduché pochybovat o tom, zda má podnikání cenu. Pokud má člověk vizi a ví, čeho chce dosáhnout, doporučuji se nevzdávat a pokračovat dál i když to není vždy jednoduché.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigo?

Z časových důvodů a kvůli obrovskému množství administrativy jsem se rozhodla, že si nechám založit firmu na míru a bude to mnohem rychlejší a jednodušší. Pročetla jsem si recenze, které jsou pro mě velmi důležité, když chci někomu svěřit důvěru se založením vlastní společnosti a na základě recenzí jsem se rozhodla spolupracovat právě se společností Ofigo.