Byznys našich klientů: Autobusová doprava Davida Nepraše

Autobusová doprava_david nepraš

David Nepraš se dostal k podnikání v autobusové dopravě zajímavou cestou. Původně podnikal v jiném oboru s kolegou, ale poté dostal šanci koupit si svůj první autobus. Tuto příležitost využil a stal se majitelem staršího typu Karosy. Postupně svůj vozový park rozšiřoval a dnes vlastní několik novějších modelů autobusů, včetně zájezdových. Co tedy charakterizuje Davidův obor a jaké má profesní cíle?

Mohl byste představit svou firmu a přiblížit, jak jste se k oboru dostal?

Začátek mého podnikání v autobusové dopravě byl neobvyklý. V rodině již zkušenosti s podnikáním v dopravě máme. Začínal jsem v jiném odvětví, kde jsem se spolu s kolegou věnoval poskytování služeb pro filmaře. Vznikla poptávka na převoz komparsu a tato situace mě inspirovala k založení nové divize ve firmě. Původně zamýšlená doplňková služba pro filmaře se postupně rozrostla, počínaje jedním klientem až po širší spektrum zákazníků.

Má váš obor nějaká specifika?

V oblasti autobusové dopravy je zásadní pravidelná údržba a kontrola vozidel, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a spolehlivost. Tento sektor je regulován řadou předpisů, včetně bezpečnostních standardů, limitů emisí a pracovní doby řidičů. Pro zvýšení konkurenceschopnosti je rovněž důležité poskytování kvalitního zákaznického servisu, což zahrnuje pohodlí, přístupnost a informovanost klientů. Současně se klade velký důraz na ekologii, vedoucí k používání ekologičtějších autobusů a alternativních paliv. Kvalifikace a školení řidičů jsou nezbytné pro bezpečný a efektivní provoz. Kromě toho je třeba řešit finanční a ekonomické aspekty, jako jsou nákladová efektivita, cenová politika, dotace a financování.

Image1-1
Zakladatel společnosti David Nepraš

„Chci uspět natolik, abych se stal soběstačným v kompletní údržbě a servisu autobusů.“

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

Zakládání mé firmy proběhlo bez počátečního kapitálu. Klíčovým momentem bylo získání staré Karosy za výhodnou cenu od známého, který ukončil svou činnost v autodopravě a odcházel do důchodu. Tento autobus jsem zakoupil z vlastních úspor. Pro první měsíc provozu jsem si musel půjčit finance od kamaráda. Sám jsem usedl za volant a doufal v nejlepší – že se nic nepokazí, že dostanu včas zaplaceno za faktury. Nakonec se vše podařilo a podnikání se rozjelo.

Jak se vaše podnikání od začátku proměnilo?

Podoba mého podnikání se v průběhu času výrazně změnila. Původně jsem začínal jako živnostník s živnostenským listem, kde jsem měl odborného ručitele – známého z oboru. Nyní se firma transformovala do formy společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). Stali jsme se plátci DPH, absolvoval jsem zkoušku a získal vlastní odbornou způsobilost. Došlo také k rozšíření vozového parku o novější autobusy a přibyly i autobusy zájezdové.

Image4
Část vozového parku Davida Nepraše

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Klíčovou roli v našem podnikání hraje údržba a stav našich vozidel. Když jsme provozovali starší modely Karos, jejich technický i vizuální stav byl i přes jejich stáří lepší než u mnoha mladších vozidel konkurence. Servis autobusů je velmi nákladný, investice do kvalitní údržby se nám ale dlouhodobě vyplácí. Mnozí provozovatelé se snaží opravy provádět sami, což může vést ke kompromisům v kvalitě. My jsme se rozhodli svěřovat větší zásahy do autorizovaných servisů, což se ukázalo jako správné rozhodnutí. Vozidla ve skvělém stavu zvyšují spokojenost klientů, kteří se k nám rádi vracejí a doporučují nás dál. Navíc se tím snižuje riziko poruch.

Co je vaším pracovním cílem?

Mých profesních cílů je mnoho, ale všechny lze shrnout jedním slovem: úspěch. Podnikám ve více oborech a vše je navzájem propojeno. Ale v rámci autobusové dopravy je hlavním cílem dosáhnout větší soběstačnosti. Představuji si zázemí, pozemek s vlastní dílnou. To by mi umožnilo provádět více činností samostatně, jako je například lakýrnictví, což vyžaduje speciální prostory pro práci s barvami. Díky možnosti realizovat tyto činnosti interně bych ušetřil desítky tisíc korun. Vidím v tom velký potenciál pro budoucnost, neboť to umožní nabízet služby za nižší ceny ve srovnání s konkurencí.

Image2-1
Vozový park Davida Nepraše

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigo?

Výborně. Hlavním bodem, který jsem řešil, bylo sídlo firmy. Kolega mi tehdy doporučil využít služby virtuálního sídla a spolupráci s vámi. Způsob, jakým spolupráce probíhala, přeposílání pošty a také příznivá cena, mě velmi potěšily. Z těchto důvodů jsem se rozhodl znovu využít vaše služby pro zřízení dalšího sídla a také jsme s kolegou vyhledali společnost Ofigo při zakládání naší nové firmy.

Jak vnímáte skutečnost, že máte firmu umístěnou ve virtuálním sídle?

Spatřuji v tom obrovskou výhodu. V dnešní době, kdy je ochrana osobních údajů stále důležitější, je skutečně velkou výhodou mít možnost udržet určitou míru anonymity prostřednictvím virtuálního sídla. To vám umožňuje, že vaše domácí adresa není veřejně spojena s podnikatelskou činností. Tato služba tedy nejen zajišťuje ochranu osobní identity, ale také zvyšuje bezpečnost tím, že znemožňuje jednoduché vyhledání vaší domácí adresy na internetu. V tomto směru představuje virtuální sídlo pro mnohé podnikatele významné řešení.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.