Byznys našich klientů: 3D studio Dominika Starečka

Zela_studios(uvodni)

Dominik Stareček začal s 3D animacemi při studiu a měl to spíše jako koníček, který ho s postupem času začal tolik bavit a naplňovat, že se rozhodl z něj vytvořit profesi a zaměstnání.

Mohl byste představit svou firmu?

Naše firma Zela Studios s.r.o. je 3D marketingová agentura, která se zabývá tvorbou profesionálního grafického obsahu pro naše B2B partnery z různých odvětví. Mezi hlavní produkty patří tvorba 3D animací, vizualizací, webových konfigurátorů, interaktivních master plánů a samostatných AR aplikací. Také poskytujeme služby filmování dronem s možnou 3D postprodukcí a fotogrammetrií.

Jak jste se k oboru dostal?

Nejprve se jednalo o koníček, který jsem se jako samouk učil při studiu vysoké školy. V průběhu let jsem svou činnost povýšil na profesionální úroveň a stala se tak mým živobytím.

Zela-studios
Zela Studios, 3D marketingová agentura Dominika Starečka (credit: Zela Studios, s.r.o.)

Má váš obor nějaká specifika?

Naší prací je umožnit klientům prodat objekt či produkt, který vlastně ještě neexistuje, popřípadě není dokončen. Naším posláním je tedy pracovat s idejí projektu a zakomponovat do ní emoce, aby to zákazníka přesvědčilo si produkt koupit. Často se jedná o developerské projekty, které se zpravidla prodávají před samotnou stavbou a není tak de-facto co zákazníkovi přesně ukázat, kromě pouhých výkresů.

Setkal jste se v začátcích s překážkami?

To se těžko říká, protože teď vlastně v začátcích jsme. Dá se ale říci, že naší největší překážkou bylo vytvořit co možná nejefektivnější proces tvorby našich produktů. Další takovou překážkou bylo se dostat k relevantním klientům, kteří by o naše služby měli zájem. Většina podnikatelů si stále v dnešní době není vědoma síly, jakou představuje marketing.

Mým hlavním pracovním cílem je vybudovat úspěšnou firmu, která bude mít mnoho spokojených zákazníků po celé Evropě.

Je něco, co vás odlišuje od konkurence?

Určitě se odlišujeme způsobem a postupem, kterým naše produkty vytváříme. Používáme totiž inovativní přístup k tvorbě, díky kterému máme mnohem větší cenovou efektivitu než naši konkurenti. Proto můžeme klientům poskytovat větší objem 3D animací a dalšího grafického obsahu za stejnou cenu, jako konkurence poskytuje statické vizualizace. Zároveň nejsme vázaní na žádnou třetí stranu v rámci našich aplikací, protože jsme si je všechny byli schopni vyvinout sami.

Co je vaším pracovním cílem?

Mým hlavním pracovním cílem je vybudovat úspěšnou firmu, která bude mít mnoho spokojených zákazníků po celé Evropě. Zároveň bychom chtěli naši společnost posunout do dalšího odvětví 3D grafiky a to je prodej námi vytvořených 3D skenů.

Zakladatel-1
Dominik Stareček je zakladatelem 3D marketingové agentury Zela Studios (credit: Zela Studios, s.r.o.)

Co vám jako začínajícímu podnikateli pomohlo, odkud jste získával rady do začátku?

Hlavním zdrojem informací byly volně dostupné zdroje, neměl jsem žádného mentora a dá se vlastně říci, že jsem se do začátku pustil bez nějaké větší zkušenosti. Tyto zkušenosti jsem však rázem nabral přímo z praxe.

Jak proběhla vaše spolupráce s Ofigo?

Všechno proběhlo skvěle a podle představ. Byli jsme velmi nadšení, že taková služba existuje, protože jsme se báli, že nám zakládání firmy zabere velkou spoustu času, ale naštěstí jsme narazili na Ofigo.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.