Podmínky jmenování jednatele s.r.o.

Podmínky jmenování jednatele s.r.o.

Pozice jednatele v podstatě odpovídá řediteli nebo manažerovi společnosti. Má totiž zodpovědnost za její hospodaření a zastupuje společnost navenek — uzavírá smlouvy, má na starost aktivity společnosti, předkládá zároveň společníkům ke schválení účetní závěrku atd. Stát se jím může fyzická i právnická osoba. Jak ale uvádí občanský zákoník, právnická osoba v takovém případě zmocní fyzickou osobu, aby ji jako jednatele zastupovala. A pokud ne, Přečtěte si více o Podmínky jmenování jednatele s.r.o.[…]

Celý článek